Konkurs dla nauczycieli i uczniów

Konkurs jest jednym z elementów projektu edukacyjnego „PoznajMY ŚLĄSKIE 1922-1939”, realizowanego w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Za datę rozpoczęcia Konkursu uważa się dzień 6 czerwca 2022 r., kiedy Organizator opublikuje na Platformie Edukacji Regionalnej pierwszą część wzorcowych materiałów. Od wskazanego dnia będą przyjmowane przez Organizatora zgłoszenia konkursowe. Uczestnik kartę zgłoszenia do konkursu wraz z klauzulą informacyjną uczestnika oraz opiekuna jest zobowiązany przesłać do 21 września 2022 roku na adres mailowy: anna.kubica@bs.katowice.pl

Deklaracja uczestnictwa w warsztatach prezentujących wzorcowe materiały:

 • I część – zgłoszenia do 6 czerwca, warsztat odbędzie się 8 czerwca o godzinie 17.00 (dostęp online)
 • II część – zgłoszenia do 9 września

Deklarację udziału w warsztatach należy wysyłać na mail: anna.kubica@bs.katowice.pl (w odpowiedzi na mail wyślemy link do wydarzenia na FB oraz spotkania na Zoomie).

Na warsztatach dla nauczycieli regionalistów pokażemy, w jaki sposób można wykorzystywać i pracować na lekcjach z proponowanymi tematami, po jakie narzędzia można sięgnąć w edukacji regionalnej przy tworzeniu lekcji lokalnych oraz jak zachęcić i włączyć uczniów w aktywne poznawanie mikrohistorii.

2. Termin składania scenariuszy mija 10 października 2022 roku. Prace należy przesyłać na adres anna.kubica@bs.katowice.pl. Scenariusze złożone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie nie późniejszym niż 27 października 2022 roku.

I. Konkurs na scenariusz lekcji (dla nauczycieli) na lekcję, która nawiązuje na poziomie lokalnym (lub szerszym, zależnie od przyjętej koncepcji) do jednego z trzech tematów realizowanych w ramach projektu:

 • Życie codzienne w województwie śląskim w II Rzeczypospolitej
 • Życie kulturalne w województwie śląskim na tle II Rzeczypospolitej 
 • Beskidzkie szlaki… Turystyka górska w województwie śląskim w II RP

Projekt lekcji powinien składać się z następujących elementów (przykładowe lekcje wraz z typami zadań są dostępne na Platformie Edukacji Regionalnej Eduś): 

 •   Temat lekcji – powinien nawiązywać do jednego z trzech tematów projektu, może dotyczyć historii lokalnej lub innego wybranego miejsca wchodzącego w skład województwa śląskiego w II RP, należy określić przedmiot/przedmioty, w ramach których można realizować treści.
 •   Sekcja “Przypomnij sobie” osadzająca temat w szerszej perspektywie (minimum 3 polecenia/zadania, mogą być również w postaci gier dydaktycznych),
 •    Treść nowej lekcji (obejmująca 20-25 tys. znaków ze spacjami – nie wliczają się w to: polecenia, zadania, ilustracje i bibliografia) zawierająca: podział na rozdziały i podrozdziały, materiał ilustracyjny, tabele lub schematy bądź teksty źródłowe wraz z pytaniami
 •    Zadania (minimum 5 zadań, w tym co najmniej jedno typu: dopasowywanie elementów; krzyżówka; prawda/fałsz; podpisz zdjęcie; uzupełnianie tekstu; uzupełnianie tabel; ułóż we właściwej kolejności; nakładanie opisów/podpisów na obrazy)
 •    Zapamiętaj (w podpunktach),
 •    Literatura lub materiały dodatkowe – tytuły książek, linki do stron lub źródeł dostępnych online,
 •    Słowniczek – alfabetyczny wykaz trudnych wyrazów znajdujących się w lekcji wraz z definicjami.

NAGRODY:

W konkursie dla nauczycieli

 • z autorami 3 najlepszych scenariuszy zostaną podpisane umowy na publikację na Platformie Edukacji Regionalnej Eduś (płatne)
 • autorzy 3 najlepszych prac dostaną nagrody rzeczowe oraz bony prezentowe

Regulamin konkursu dla nauczycieli.

Formularz zgłoszeniowy

II. Konkurs na autorską grę terenową (dla uczniów szkół ponadpodstawowych)

Uczniowie, pracując pod opieką nauczycieli, będą mogli zgłosić autorską grę terenową, w której zachęcamy do wykorzystania elementów questingu lub geocachingu. Zgłoszone gry powinny nawiązywać do jednego z trzech głównych tematów:

 • Życie codzienne w województwie śląskim w II Rzeczypospolitej
 • Życie kulturalne w województwie śląskim na tle II Rzeczypospolitej
 • Beskidzkie szlaki… Turystyka górska w województwie śląskim w II RP

Uczniowie mogą przygotować grę samodzielnie lub pracując w zespołach, projekt gry powinien składać się z następujących elementów:

 • nazwy wydarzenia/gry
 • celu gry
 • zasad gry (mechaniki)
 • uzasadnienia wyboru miejsc/postaci
 • obszaru wydarzenia/gry
 • wieku grupy docelowej
 • miejsca startu, mety oraz dokładnego opisu trasy wraz ze stanowiskami/punktami zadań/zagadkami/elementami geocachingu itp.

NAGRODY:

W konkursie dla uczniów:

 • autorzy 3 najlepszych gier terenowych zostaną nagrodzeni bonami prezentowymi i nagrodami rzeczowymi

Nagroda w konkursie jest przyznawana za scenariusz lekcji, niezależnie od liczby jej autorów.

Regulamin konkursu dla uczniów.

Formularz zgłoszeniowy.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego ,,Niepodległa

Biblioteka Śląska jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego