Month: listopad 2020

Kultura filmowa prowincji górnośląskiej. Kina, właściciele, widzowie

Ukazała się nowa publikacja autorstwa Urszuli Biel Kultura filmowa prowincji górnośląskiej. Kina, właściciele, widzowie, Poznań 2020. Książka stanowi kontynuację pierwszej monografii autorki, dotyczącej kinematografii województwa śląskiego w latach 1918-1939. Obszarem obecnych badań stała się prowincja górnośląska, czyli część regionu, jaka przypadła Niemcom po I wojnie światowej. Pracę oparto na szerokich kwerendach archiwalnych. Na tle kontekstów historycznych (Niemiec, Górnego Śląska, kinematografii