Ruszyła XIII edycja konkursu OWoGŚ

6 marca ruszyła XIII edycja konkursu Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku. W tym roku przebiega pod hasłem: Migracje na Górnym Śląsku. Ich wpływ na społeczeństwo, gospodarkę, krajobraz i kulturę regionu Górny Śląsk od wieków był regionem wszelakich migracji. W czasie wojen o Śląsk Polaków i Czechów (X-XII wiek) migracje miały charakter przemieszczeń grup ludności należącej do różnych plemion słowiańskich. W XIII wieku na zaproszenie piastowskich książąt przybyli tu osadnicy z krajów

A jednak kolej VI

A jednak kolej VI –“To naprawdę ludzie wybrani z naszego społeczeństwa” (J. Ginsbert)– kolejarze na ziemiach polskich w XIX–XX w. W XIX w. maszynista w Rosji miał status kolejarza “drugiej klasy”, “smolucha”, brudnego od ciężkiej pracy przy obsłudze parowozu. W okresie międzywojennym J. Ginsbert napisał o tej grupie zatrudnionych w przedsiębiorstwie “Polskie Koleje Państwowe”, że są “wybrani” ze społeczeństwa. Status ten utrzymał się w kolejnych dekadach, po czym uległ kolejnej modyfikacji

Zmarł Marek Plura

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Marka Plury, który był osobą całkowicie oddaną sprawom Górnego Śląska. Jako poseł i senator Rzeczypospolitej Polskiej, europarlamentarzysta, a także członek Związku Górnośląskiego nieustannie zabiegał o sprawy regionu. Przez lata wspierał także jeden z projektów Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej i Związku Górnośląskiego – konkurs Olimpiadę Wiedzy o Górnym Śląsku. W czasie kolejnych finałów konkursu przyjeżdżał do Biblioteki Śląskiej, by uhonorować laureatów.

Ósmy numer – Zaranie Śląskie. Seria druga

Rocznik 8 (2022) ISSN 0044-183X Obecnie różne figury upamiętnienia – naukowa rozprawa, tekst kultury, pomnik czy manifestacja – albo znajdują się w stanie konfrontacji, albo okazują się rezultatem wypracowanego kompromisu. Tegoroczny numer „Zarania Śląskiego” jest zaproszeniem do refleksji nad tymi kwestiami: punktem wyjścia jest 280 rocznica wojen śląskich, w wyniku których znaczna część Śląska została przyłączoną do Prus (studium Arkadiusza Kuzio-Podruckiego), a tematem centralnym –

Zakończenie projektu „PoznajMY ŚLĄSKIE 1922-1939”

W ramach projektu stworzono 8 autorskich materiałów (3 lekcje i 5 gier terenowych), które do zakończenia projektu w sumie zyskały ponad 11200 wyświetleń. Projekt zamykamy publikacją trzech nagrodzone w konkursie dla nauczycieli prac, które na na poziomie lokalnym realizowały jeden z trzech tematów głównych. Organizatorzy przygotowali dwa spotkania warsztatowe dla nauczycieli, których nagranie można oglądać na naszym fanpage na profilu Facebook. W listopadzie zorganizowaliśmy spotkanie z autorami nagrodzonych

Wyniki konkursów

Konkurs dla nauczycieli realizowany w ramach projektu „PoznajMY ŚLĄSKIE 1922-1939” Proponowane przez uczestników konkursu prace miały nawiązywać na poziomie lokalnym lub szerszym, do jednego z trzech tematów realizowanych w ramach projektu:  Życie codzienne w województwie śląskim w II Rzeczypospolitej Życie kulturalne w województwie śląskim na tle II Rzeczypospolitej  Beskidzkie szlaki… Turystyka górska w województwie śląskim w II Rzeczpospolitej Spośród nadesłanych prac za najlepszą została uznana przez jury konkursu praca: dr. Marcina Wądołowskiego (I LO

Teki „Województwo śląskie w II RP 1922-1939”

Instytut Badan Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach prezentuje publikację w formie teki „Województwo śląskie w II RP 1922-1939”. Unikalne kartodiagramy, publikowane po raz pierwszy, pozwalają porównać potencjał ówczesnego polskiego Śląska z innymi regionami międzywojennej Polski. Polska w 1918 roku stanęła przed zadaniem, jakim była budowa i unifikacja państwa odrodzonego po 123 latach zaborów. Województwo śląskie w procesie integracji II RP odgrywało rolę szczególną. Ze względów historycznych różnice w stosunku do innych ziem

Pola i Wojtek… Bajki o powstaniach śląskich

Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej opracował dwie części bajki o przygodach Poli i Wojtka. Część pierwsza, „Pola, Wojtek i trzy skrzydła. Historia o powstaniach śląskich dla dzieci”, ukazała się w 2020 roku. Bohaterami są dzieci spędzające wakacje u dziadków, którzy przybliżają im historię powstań śląskich. Część druga, „Pola i Wojtek na powstańczym szlaku”, wydana została w 2021 roku i opowiada o wycieczce szlakiem powstańczych miejsc pamięci. Sugerowani odbiorcy: czytelnicy

PoznajMY ŚLĄSKIE 1922-1939

„PoznajMY ŚLĄSKIE 1922-1939” jest projektem edukacyjnym, realizowanym w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Poprzez zestaw lekcji poświęconych różnym elementom życia codziennego w okresie międzywojennym oraz odpowiadającym im grom terenowym chcemy zainspirować środowisko lokalne do poznawania historii międzywojennego województwa śląskiego jako części dziejów II Rzeczypospolitej. Stworzone materiały będą podstawą konkursu organizowanego dla szkół. Dzięki Platformie Edukacji Regionalnej Eduś, materiały z projektu będą stale

Konkurs dla nauczycieli/pracowników instytucji kultury i uczniów

Konkurs jest jednym z elementów projektu edukacyjnego „PoznajMY ŚLĄSKIE 1922-1939”, realizowanego w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Za datę rozpoczęcia Konkursu uważa się dzień 6 czerwca 2022 r., kiedy Organizator opublikuje na Platformie Edukacji Regionalnej pierwszą część wzorcowych materiałów. Od wskazanego dnia będą przyjmowane przez Organizatora zgłoszenia konkursowe. Deklaracja uczestnictwa w warsztatach prezentujących wzorcowe materiały: I część – (dostęp online) II część – (dostęp online)

1 2 3 22