Dziewiąty numer – Zaranie Śląskie. Seria druga

Rocznik 9 (2023) ISSN 0044-183X Ten numer „Zarania Śląskiego” nawiązuje wprost do koncepcji ogrodu tylko w pierwszym artykule. Jednak cała zawartość rocznika może nasuwać skojarzenia – poprzez różnorodność tematów i dobór rzadziej podejmowanych wątków – właśnie z ogrodami angielskimi. Marcin Cyran, pisząc o ogrodzie przy pszczyńskim pałacu, zwraca uwagę na punkt zwrotny w historii tego miejsca (1832 rok), kiedy to założony jeszcze w stylu francuskim

A jednak kolej VI

A jednak kolej VI –“To naprawdę ludzie wybrani z naszego społeczeństwa” (J. Ginsbert)– kolejarze na ziemiach polskich w XIX–XX w. W XIX w. maszynista w Rosji miał status kolejarza “drugiej klasy”, “smolucha”, brudnego od ciężkiej pracy przy obsłudze parowozu. W okresie międzywojennym J. Ginsbert napisał o tej grupie zatrudnionych w przedsiębiorstwie “Polskie Koleje Państwowe”, że są “wybrani” ze społeczeństwa. Status ten utrzymał się w kolejnych dekadach, po czym uległ kolejnej modyfikacji

Zmarł prof. Marek S. Szczepański

11 października, w wieku 67 lat odszedł prof. dr hab. Marek Szczepański, socjolog i nauczyciel akademicki związany przez całe życie z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Śląskiego. Był autorem i redaktorem ponad 300 publikacji, w swoich badaniach poruszał problematykę m.in. socjologii miasta i regionu, socjologii społeczności lokalnych oraz teorii rozwoju społecznego. Z Instytutem Badań Regionalnych współpracował przy tworzeniu Encyklopedii Województwa Śląskiego.

Publikacja „Völker verkaufen”

Ukazała się książka „Völker verkaufen: Politik und Ökonomie der Postkartenproduktion im östlichen Europa um 1900” wydana przez Instytut Historii i Kultury Europy Wschodniej w Leibniz. W publikacji poświęconej roli, jaką odgrywały kartki pocztowe w masowym kształtowaniu świadomości, pokazano różne regiony Cesarstwa Habsburgów, Cesarstwa Niemieckiego i Cesarstwa Rosyjskiego. O Górnośląskich pocztówkach napisali prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek i dr Remigiusz Lis w rozdziale An der Grenze zwischen „West” und

Zmarł dr Jerzy Polak

W wieku 69 lat zmarł 23 września dr Jerzy Polak, historyk i muzealnik, specjalista w dziejach Bielska-Białej. Był dyrektorem Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej (1990-2000), honorowym prezesem Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego oraz autorem wielu książek o tematyce regionalnej.

Ruszyła XIII edycja konkursu OWoGŚ

6 marca ruszyła XIII edycja konkursu Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku. W tym roku przebiega pod hasłem: Migracje na Górnym Śląsku. Ich wpływ na społeczeństwo, gospodarkę, krajobraz i kulturę regionu Górny Śląsk od wieków był regionem wszelakich migracji. W czasie wojen o Śląsk Polaków i Czechów (X-XII wiek) migracje miały charakter przemieszczeń grup ludności należącej do różnych plemion słowiańskich. W XIII wieku na zaproszenie piastowskich książąt przybyli tu osadnicy z krajów

Zmarł Marek Plura

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Marka Plury, który był osobą całkowicie oddaną sprawom Górnego Śląska. Jako poseł i senator Rzeczypospolitej Polskiej, europarlamentarzysta, a także członek Związku Górnośląskiego nieustannie zabiegał o sprawy regionu. Przez lata wspierał także jeden z projektów Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej i Związku Górnośląskiego – konkurs Olimpiadę Wiedzy o Górnym Śląsku. W czasie kolejnych finałów konkursu przyjeżdżał do Biblioteki Śląskiej, by uhonorować laureatów.

Ósmy numer – Zaranie Śląskie. Seria druga

Rocznik 8 (2022) ISSN 0044-183X Obecnie różne figury upamiętnienia – naukowa rozprawa, tekst kultury, pomnik czy manifestacja – albo znajdują się w stanie konfrontacji, albo okazują się rezultatem wypracowanego kompromisu. Tegoroczny numer „Zarania Śląskiego” jest zaproszeniem do refleksji nad tymi kwestiami: punktem wyjścia jest 280 rocznica wojen śląskich, w wyniku których znaczna część Śląska została przyłączoną do Prus (studium Arkadiusza Kuzio-Podruckiego), a tematem centralnym –

Zakończenie projektu „PoznajMY ŚLĄSKIE 1922-1939”

W ramach projektu stworzono 8 autorskich materiałów (3 lekcje i 5 gier terenowych), które do zakończenia projektu w sumie zyskały ponad 11200 wyświetleń. Projekt zamykamy publikacją trzech nagrodzone w konkursie dla nauczycieli prac, które na na poziomie lokalnym realizowały jeden z trzech tematów głównych. Organizatorzy przygotowali dwa spotkania warsztatowe dla nauczycieli, których nagranie można oglądać na naszym fanpage na profilu Facebook. W listopadzie zorganizowaliśmy spotkanie z autorami nagrodzonych

Wyniki konkursów

Konkurs dla nauczycieli realizowany w ramach projektu „PoznajMY ŚLĄSKIE 1922-1939” Proponowane przez uczestników konkursu prace miały nawiązywać na poziomie lokalnym lub szerszym, do jednego z trzech tematów realizowanych w ramach projektu:  Życie codzienne w województwie śląskim w II Rzeczypospolitej Życie kulturalne w województwie śląskim na tle II Rzeczypospolitej  Beskidzkie szlaki… Turystyka górska w województwie śląskim w II Rzeczpospolitej Spośród nadesłanych prac za najlepszą została uznana przez jury konkursu praca: dr. Marcina Wądołowskiego (I LO

1 2 3 23