Kwiecień

Kalendarium prezentuje wybrane wydarzenia i będzie sukcesywnie uzupełniane.

 

Dzień Wydarzenie Rok
1 Ukazał się pierwszy numer „Katolika” 1839
Urodził się Franciszek Popiołek 1868
Powstanie katowickiego oddziału Związku Zawodowego Literatów Polskich 1945
Zmarł Stefan Tymieniecki, dyrektor Polskiego Radia 1946
2 Strajk polityczny w 70 zakładach województwa śląskiego przeciw masakrze robotników przez policję w Krakowie, Lwowie i Częstochowie 1936
3
4
5 Urodził się Wincenty Gawlik 1897
6 Zmarł ks. Józef Gregor 1926
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 Zmarł Józef Grzegorzek 1961
17
18 Urodził się Jerzy Hejda 1891
19
20 Urodził się Wojciech Korfanty 1873
Strajk w kopalni Gliwice z powodu zwolnienia z pracy robotników, którzy w czasie plebiscytu opowiedzieli się za przyłączeniem Górnego Śląska do Polski 1921
Wojska radzieckie zajęły Morawską Ostrawę 1945
21 Zmarł Józef Londzin 1921
22 Urodził się Teofil Ociepka 1891
23
24
25 Zginął Augustyn Mrozek 1941
26
27 Zginął Marian Batko 1941
28
29
30 Rudolf Höß przybył do Oświęcimia, by pokierować pracami porządkowymi na terenie dawnych koszar, które później stały się obozem koncentracyjnym 1940