Kalendarium (chronologicznie)

Kalendarium prezentuje wybrane wydarzenia i będzie sukcesywnie uzupełniane.

 

Wydarzenie Dzień Miesiąc Rok
Kazimierz Wielki zrzeka się na rzecz królestwa czeskiego Karola IV praw do Świdnicy, Kluczborka oraz Byczyny i od tej chwili cały Śląsk oderwany na blisko 600 lat od Polski 1 maj 1356
Zmarł Bernard z Nysy 2 luty 1490
Z wyroku sądu mieszczańskiego ścięto w Nysie księcia opolskiego, Mikołaja II, zwolennika przyłączenia Śląska do Polski 27 czerwiec 1497
Zygmunt Jagiellończyk został przez swojego brata, króla czeskiego Władysława, mianowany namiestnikiem Śląska 2 wrzesień 1504
Zmarł Jan II Dobry, ostatni Piast opolski 27 marzec 1532
Zmarł ostatni górnośląski Piast, książę cieszyński Fryderyk Wilhelm 9 listopad 1625
Zmarł Jerzy Wilhelm, ostatni Piast śląski, książę brzesko-legnicki 21 listopad 1675
Podczas wyprawy wiedeńskiej na Górny Śląsk wkroczył król Jan III Sobieski 21 sierpień 1683
Urodził się Fryderyk II Hohenzollern 17 styczeń 1712
Król pruski Fryderyk II wydał edykt, na mocy którego nauczycielami na Śląsku mogły zostać jedynie te osoby, które znały język niemiecki 4 listopad 1751
Król pruski Fryderyk II nakazał księżom i nauczycielom nauczenia się i używania języka polskiego na ziemiach zamieszkałych przez ludność polską 22 maj 1764
Król pruski Fryderyk II zabronił przyjmowania do służby w majątkach królewskich osób nie władających językiem niemieckim 8 czerwiec 1764
Zmarł Fryderyk II Hohenzollern 17 sierpień 1786
Uruchomiono pierwszą na Górnym Śląsku maszynę parową systemu Newcomena (w szybie „Kunst” w Tarnowskich Górach) 19 styczeń 1788
Urodził się Joseph von Eichendorff (w Łubowicach k. Raciborza); poeta 10 marzec 1788
Zaczęła pracować huta w Gliwicach 10 listopad 1796
Urodził się Józef Lompa 29 czerwiec 1797
Zmarł Jan Wilhelm Pohle 3 maj 1801
Urodził się ks. Józef Szafranek 19 luty 1804
Urodził się ks. Biskup Bernard Bogedain 11 wrzesień 1810
Powstanie chłopskie w 170 gminach powiatów Pszczyńskiego i Raciborskiego, stłumione przez wojska pruskie luty 1811
Urodził się Paweł Stalmach 13 sierpień 1824
Urodził się Juliusz Ligoń 28 luty 1825
Urodził się Karol Miarka 23 październik 1825
Urodził się Józef Łepkowski 4 lipiec 1826
Wystąpiły pierwsze objawy zakażenia cholerą na Górnym Śląsku 20 lipiec 1831
W Miechowicach urodził się ks. Norbert Bonczyk 6 czerwiec 1837
Ukazał się pierwszy numer „Katolika” 1 kwiecień 1839
Urodził się Filip Jakub Robota 1 maj 1841
Urodził się Józef Pietrzykowski 20 lipiec 1841
Urodził się ks. Konstanty Damrot 14 wrzesień 1841
Zmarł ks. Jan Gałeczka 14 marzec 1845
Zmarł John Baildon 7 sierpień 1846
Demonstracje polskie w Bytomiu; zapoczątkowały rozruchy Wiony Ludów na Górnym Śląsku 10 marzec 1848
W Bytomiu ukazał się pierwszy numer „Dziennika Górnośląskiego” 1 czerwiec 1848
W Bytomiu odbył się wiec ludności polskiej, podczas którego sformułowane zostały żądania dot. Równouprawnienia języka polskiego w szkołach i życiu publicznym oraz likwidacja dyskryminacji narodowej 13 czerwiec 1848
Zmarł Emanuel Smołka 4 sierpień 1854
Położono kamień węgielny pod budowę Kościoła Ewangelickiego w Katowicach 17 lipiec 1856
Urodził się ks. Józef Gregor 6 marzec 1857
Zmarł Joseph von Eichendorff 26 listopad 1857
Urodził się Adam Napieralski 12 październik 1861
Urodził się Józef Londzin 2 luty 1862
Zmarł Józef Lompa 29 marzec 1863
Urodził się ks. Franciszek Euzebiusz Stateczny 1 październik 1864
Katowicom nadano prawa miejskie 11 wrzesień 1865
Urodził się ks. Jan Kapica 2 luty 1866
Urodził się ks.Karol Myśliwiec 31 grudzień 1866
Ukazał się pierwszy numer „Zwiastuna Górnośląskiego” 31 styczeń 1868
Urodził się Franciszek Popiołek 1 kwiecień 1868
Urodził się Maciej Ignacy Mielżyński 13 październik 1869
W Mysłowicach urodził się ks. Jan Kudera 18 czerwiec 1872
Urodził się Wojciech Korfanty 20 kwiecień 1873
Założono Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Katowicach 14 czerwiec 1873
Zmarł Józef Łepkowski 27 luty 1874
Zmarł ks. Józef Szafranek 4 maj 1874
Urodził się Jan Wantuła 20 wrzesień 1877
Urodził się Stanisław Ligoń 21 lipiec 1879
Urodził się Jan Nikodem Jaroń 3 maj 1881
Urodził się ks. August Hlond 5 czerwiec 1881
Urodził się Franciszek Mikołaj Lazar 4 grudzień 1881
Urodził się Józef Rymer 9 luty 1882
Zmarł Karol Miarka 15 sierpień 1882
Urodził się Józef Grzegorzek 5 marzec 1885
Urodził się Alfons Górnik, pierwszy prezydent Katowic 26 marzec 1886
Urodził się ks. Wilhelm Woźniak 27 marzec 1886
Urodził się Augustyn Świder 16 sierpień 1886
Urodził się Jan Łysek 7 lipiec 1887
Zmarł ks. Antoni Stabik 4 wrzesień 1887
Urodził się ks. Emil Szramek 29 wrzesień 1887
Urodził się Emanuel Konstanty Imiela 10 marzec 1888
Urodził się Emil Zegadłowicz 20 lipiec 1888
Urodził się Stanisław Drzymała 9 wrzesień 1889
Urodził się Jan Wypler 14 maj 1890
Urodziła się Zofia Kossak 8 sierpień 1890
Zmarł Kazimierz Skiba 11 listopad 1890
Urodził się Jerzy Hejda 18 kwiecień 1891
Urodził się Teofil Ociepka 22 kwiecień 1891
Urodził się Szymon Koszyk 3 lipiec 1891
Urodził się Kazimierz Kierzkowski 10 sierpień 1891
Urodził się Alfons Zgrzebniok 16 sierpień 1891
Urodził się Gustaw Morcinek 25 sierpień 1891
Zmarł Paweł Stalmach 13 listopad 1891
Zmarł ks. Norbert Bonczyk 18 luty 1893
Urodził się Franciszek Dworok 25 luty 1893
Zmarł ks. Konstanty Damrot 5 marzec 1895
Zmarł Karol Miarka 5 marzec 1895
Pierwsze na Górnym Śląsku obchody 1-majowe 1 maj 1895
Urodził się Stanisław Mastelarz 7 maj 1895
Wybuch pożaru w szybkie kopalni Kleofas w Załężu (Katowice); zginęło 114 górników 2 i 3 marzec 1896
Urodził się Jan Keller 31 sierpień 1896
Zmarł Augustyn Kośny 17 listopad 1896
Urodził się Wincenty Gawlik 5 kwiecień 1897
Urodził się Arkadiusz (Arka) Bożek 12 styczeń 1899
Urodził się Wacław Chrzanowski 28 luty 1901
Urodził się Marian Batko 25 marzec 1901
Urodził się Jerzy Ziętek 10 czerwiec 1901
Urodził się Jan Smoleń 24 czerwiec 1901
W Katowicach zaczęła wychodzić „Gazeta Robotnicza” 6 lipiec 1901
Zamordowano dyrektora Biura Sejmu Śląskiego Teodora Glenska 6 listopad 1901
Ukazał się pierwszy próbny numer ,,Górnoślązaka” redagowany przed Wojciecha Korfantego 6 grudzień 1901
Zmarł Filip Jakub Robota 17 maj 1902
Zjednoczone polskie siły Górnego Śląska utworzyły wspólny Polski Komitet Wyborczy, na czele, którego stanął Wojciech Korfanty 10 październik 1903
Urodził się Kazimierz Marian Gołba 28 styczeń 1904
Weszła w życie tzw. Ustawa kagańcowa, zabraniająca używania podczas zebrań języka polskiego 15 maj 1908
Zmarł Jan Kupiec 11 grudzień 1909
Urodził się Zdzisław Hierowski 7 lipiec 1911
Urodził się Wilhelm Szewczyk 5 styczeń 1916
Wybuch wielkiego strajku górników górnośląskich 3 marzec 1919
Podpisano Wersalski Traktat Pokojowy, zawierający decyzję o przeprowadzeniu plebiscytu na Górnym Śląsku pod kontrolą wojsk alianckich i Międzysojuszowej Komisji Plebiscytowej 28 czerwiec 1919
Powstał Śląski Związek Akademicki 20 lipiec 1919
Na Górnym Śląsku rozpoczął się strajk powszechny, który poprzedził wybuch I powstania śląskiego 11 sierpień 1919
Oddziały Grenzchutzu dokonały masakry na strajkujących górnikach kopalni ,,Mysłowice”, co przyspieszyło wybuch I powstania śląskiego 15 sierpień 1919
Wybuch I powstania śląskiego 16 sierpień 1919
Pod Łaziskami toczyła się ostatnia walka podczas I powstania śląskiego 23 sierpień 1919
W Sosnowcu odbył się manifestacyjny pogrzeb ofiar I powstania śląskiego 23 sierpień 1919
Rząd niemiecki nadaje Górnemu Śląskowi status samodzielnej prowincji 14 październik 1919
Ponownie powołano Polska Organizację Wojskową na Górnym Śląsku 5 grudzień 1919
Powstał chór mieszany ,,Wanda” w Piekarach  Śląskich styczeń 1920
Napad bojówek niemieckich na bytomski hotel Lomnitz, siedzibę Polskiego Komitetu Plebiscytowego 27 maj 1920
Powtórny napad bojówek niemieckich na bytomski hotel Lomnitz, siedzibę Polskiego Komisariatu Plebiscytowego 8 czerwiec 1920
Zamordowano Andrzeja Mielęckiego 17 sierpień 1920
Wybuch II powstania śląskiego 19 sierpień 1920
Na wezwanie Wojciecha Korfantego przerwano działania bojowe II powstania śląskiego 25 sierpień 1920
Ustały działania bojowe II powstania śląskiego, rozwiązanie Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska 28 sierpień 1920
W miejsce rozwiązanej Polskiej Organizacji Wojskowej powołano konspiracyjną polską organizację bojową na Górnym Śląsku 6 wrzesień 1920
Utworzono Komunistyczną Partię Górnego Śląska 7 listopad 1920
Sejm II Rzeczpospolitej uchwalił Statut Ograniczony Województwa Śląskiego15 15 lipiec 1920
Ukazał się pierwszy numer ,,Gońca Górnośląskiego” 1 styczeń 1921
Zmarł Ks. Franciszek Michejda 12 luty 1921
Na Górnym Śląsku odbył się plebiscyt 20 marzec 1921
Strajk w kopalni Gliwice z powodu zwolnienia z pracy robotników, którzy w czasie plebiscytu opowiedzieli się za przyłączeniem Górnego Śląska do Polski 20 kwiecień 1921
Zmarł Józef Londzin 21 kwiecień 1921
Na Górnym Śląsku wybuchł strajk generalny, który stał się sygnałem do III powstania śląskiego 2 maj 1921
Wybuchło III powstanie śląskie 3 maj 1921
Powstańcy śląscy zdobyli Górę św. Anny, Olesno, Gorzów Śląski i Ujazd 4 maj 1921
W III powstaniu śląskim rozpoczęła się bitwa o Górę św. Anny 21 maj 1921
W miejsce ppłk. Macieja Mielżyńskiego naczelnym komendantem Wojsk Powstańczych w III powstaniu śląskim mianowany został płk Kazimierz Zenkteller-Wyrwas 7 czerwiec 1921
Zakończyło się III powstanie śląskie 5 lipiec 1921
Utworzono Naczelną Radę Ludową na Górnym Śląsku 30 lipiec 1921
Po dwumiesięcznych debatach Rada Ligi Narodów podjęła decyzję o podziale Górnego Śląska 12 październik 1921
Rada Ambasadorów przy Lidze Narodów dokonała podziału Górnego Śląska 20 październik 1921
Reaktywowano działalność Muzeum Śląskiego w Bytomiu 21 marzec 1921
Podpisano polsko-niemieckie porozumienie w sprawie Górnego Śląska tzw. Konwencję Genewską, która normowała całokształt życia społeczno-politycznego i gospodarczego na 15 lat od czasu jej wprowadzenia 15 maj 1922
Naczelna Rada Ludowa Górnego Śląska przekazała wojewodzie Józefowi Rymerowi władzę zwierzchnią nad województwem śląskim 18 maj 1922
Rozpoczęło się przejmowanie przez władze polskie i niemieckie górnośląskiego terenu plebiscytowego 18 czerwiec 1922
Sejm Rzeczypospolitej desygnował Wojciecha Korfantego na stanowisko prezesa Rady Ministrów RP 18 czerwiec 1922
Oddziały Wojska Polskiego pod dowództwem gen. Stanisława Szeptyckiego wkroczyły do Katowic, dokumentując w ten sposób połączenie części Górnego Śląska z Polską 20 czerwiec 1922
Rzeczpospolita Polska objęła oficjalnie w posiadanie przyznaną wschodnią część Górnego Śląska 22 czerwiec 1922
Rada Ministrów RP przyjęła z rąk niemieckich bezpośredniej kontroli nad chorzowską fabryką nawozów sztucznych ,,Azoty” i mianowanie prof. Ignacego Mościckiego jej naczelnym dyrektorem 24 czerwiec 1922
Władze polskie i niemieckie zakończyły akcję przejmowania górnośląskiego terenu plebiscytowego 9 lipiec 1922
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej po raz drugi desygnował Wojciecha Korfantego na prezesa Rady Ministrów RP 14 lipiec 1922
Weszła w życie podpisana 15 maja 1922 Konwencja Genewska 15 lipiec 1922
W Katowicach odbyła się podniosła uroczystość przyłączenia części Górnego Śląska do Polski 16 lipiec 1922
Zmarł Jan Nikodem Jaroń 1 sierpień 1922
Odbyły się pierwsze wybory do Sejmu Śląskiego 24 wrzesień 1922
W nowo utworzonym Teatrze Polskim w Katowicach odbyło się pierwsze przedstawienie teatralne 7 październik 1922
Pierwsze posiedzenie Sejmu Śląskiego 10 październik 1922
W Katowicach zmarł Józef Rymer 5 grudzień 1922
Zamordowano Augustyna Świdra 2 luty 1923
W Katowicach odbył się zjazd radców załogowych Górnego Śląska, na którym wybrano Centralny Komitet Akcji Górnego Śląska, zwany od liczby jego członków Komitetem 21 27 maj 1923
Urodził się Aleksander Mierowski 24 czerwiec 1923
Wojciech Korfanty został wiceprezesem Rady Ministrów RP w gabinecie Wincentego Witosa 27 październik 1923
Zwolennicy Wojciecha Korfantego utworzyli związek Byłych Powstańców i Żołnierzy 1 sierpień 1925
Powołana została diecezja częstochowska 28 październik 1925
Powołana została diecezja katowicka 28 październik 1925
Zmarł ks. Józef Gregor 6 kwiecień 1926
Michał Grażyński przejął obowiązki wojewody śląskiego 6 wrzesień 1926
Rozgłośnia Polskiego Radia w Katowicach nadała swój pierwszy program 4 grudzień 1927
Zmarł Adam Napieralski 24 październik 1928
Powołanie Muzeum Śląskiego w Katowicach 23 styczeń 1929
Inauguracja Państwowego Konserwatorium Muzycznego w Katowicach 28 wrzesień 1929
Powstał chór męski Domu Kultury huty ,,Baildon” styczeń 1930
Aresztowanie Wojciecha Korfantego 26 wrzesień 1930
W Bytomiu otwarto pierwsze na terenie Niemiec Prywatne Gimnazjum Polskie 8 listopad 1932
W Bytomiu otwarto polski uniwersytet ludowy 10 grudzień 1932
Inauguracja działalności Instytutu Śląskiego 28 luty 1934
Zmarł ks. Aleksander Skowroński 4 październik 1934
Swoją działalność rozpoczął Instytut Śląski 1 maja 1934
Polskiemu Gimnazjum w Bytomiu przyznano prawa publiczne, dzięki czemu szkoła mogła przeprowadzać egzaminy dojrzałości 7 maj 1935
Na mocy Ustawy Sejmu Śląskiego została powołana Śląska Biblioteka Publiczna im. Józefa Piłsudskiego 11 marzec 1936
Strajk polityczny w 70 zakładach województwa śląskiego przeciw masakrze robotników przez policję w Krakowie, Lwowie i Częstochowie 2 kwiecień 1936
Katowickiemu teatrowi nadano imię Stanisława Wyspiańskiego 17 wrzesień 1936
Okręgowy Komitet Robotniczy PPS zorganizował w Katowicach manifestację w obronie Śląska, zagrożonego agresją niemiecką 4 lipiec 1937
W Berlinie podpisano polsko-niemiecką deklarację o mniejszościach narodowych 5 listopad 1937
Zmarł Alfons Zgrzebniok 31 styczeń 1938
Przyłączenie Zaolzia do Polski 2 październik 1938
Zamordowany został Augustyn Kośny 25 lipiec 1939
Zmarł Wojciech Korfanty 17 sierpień 1939
W Katowicach odbył się pogrzeb Wojciecha Korfantego 20 sierpień 1939
Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę, początek II wojny światowej 1 wrzesień 1939
Walki byłych powstańców śląskich i harcerzy w Chorzowie z bojówkami Freikorpusu (trwające do 4 września) 1 wrzesień 1939
Byli powstańcy śląscy, harcerze i cywilna ludność Katowic rozpoczęli obronę miasta przed hitlerowskim najeźdźcą 3 wrzesień 1939
Walki powstańców śląskich i harcerzy w Katowicach, hitlerowcy rozstrzelali ponad 750 obrońców miasta 4 wrzesień 1939
Na podstawie rozporządzenia szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa III Rzeszy przeszła przez Górny Śląsk pierwsza fala masowych aresztowań 4 wrzesień 1939
Podpalenie synagogi żydowskiej w Mysłowicach i dewastacja okolicznego cmentarza żydowskiego 5 wrzesień 1939
Spalenie synagogi w Katowicach 8 wrzesień 1939
Władze niemieckie wydały rozkaz wysiedlenia za rzekę San górnośląskich Żydów 13 wrzesień 1939
Spalenie synagogi w Bielsku 13 wrzesień 1939
Adolf Hitler wydał dekret o wcieleniu do Rzeszy m. in. województw śląskiego, części kieleckiego i krakowskiego 8 październik 1939
Manifestacja pod Urzędem Wojewódzkim w Katowicach, mająca potwierdzać radość z przyłączenia Górnego Śląska do Rzeczy Niemieckiej 15 październik 1939
Powołanie do życia katowickiej placówki gestapo 20 październik 1939
Okupant hitlerowski rozpoczął akcję wysiedlania Polaków z Górnego Śląska 5 listopad 1939
Rudolf Heß otwarł w Gliwicach „Kanał Adolfa Hitlera” łączący Odrę z górnośląskim okręgiem przemysłowym 8 grudzień 1939
W Katowicach założono niemiecką Państwową Szkołę Górniczą 4 styczeń 1940
Rozstrzelano ks. Ferdynanda Sznajdrowicza 18 styczeń 1940
Usunięcie z diecezji katowickiej większości księży katolickich pochodzących z terenów byłej Kongresówki i Galicji 15 marzec 1940
Rudolf Höß przybył do Oświęcimia, by pokierować pracami porządkowymi na terenie dawnych koszar, które później stały się obozem koncentracyjnym 30 kwiecień 1940
Rudolf Höß został mianowany komendantem obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu 4 maj 1940
Hitlerowcy założyli w Oświęcimiu obóz koncentracyjny- Konzentrationslager Auschwitz 20 maj 1940
Bp Stanisław Adamski pod presją władz hitlerowskich wydał decyzję o zawieszeniu odprawianie nabożeństw w języku polskim na Górnym Śląsku 3 czerwiec 1940
Przeprowadzono pierwszy kurs Hitlerjugend dla aktywistów tej organizacji z Górnego Śląska 19 czerwiec 1940
Wilhelm Firck i Heinrich Himmler wydają rozporządzenie o niemieckiej liście narodowościowej (Deutsche Volksliste) 4 marzec 1941
Zginął Augustyn Mrozek 25 kwiecień 1941
Zginął Marian Batko 27 kwiecień 1941
Śmierć o. Maksymiliana Kolbe 14 sierpień 1941
Założenie Oberschlesischer Heimatbund, nazistowskiej organizacja kulturalno-oświatowej 30 październik 1941
Zmarł Franciszek Dworok 27 listopad 1941
Przekształcenie katowickiego konserwatorium w górnośląską Krajową Szkołę Muzyczną 10 luty 1942
Ścięty został Stanisław Drzymała 24 lipiec 1942
W Bielsku wydano pierwszy numer ,,Trybuny Robotniczej” 20 październik 1942
W KL Auschwitz funkcję lekarza obozowego objął Josef Mengele 30 maj 1943
Zginął Józef Ryszka 17 wrzesień 1943
Zmarł ks. Jan Kudera 19 listopad 1943
Powstanie członków żydowskiego Sonderkommando w KL Auschwitz 7-10 październik 1944
Wyzwolenie Tarnowskich Gór, Toszka, Pyskowic, Namysłowa i Ujazdu Śląskiego 23 styczeń 1945
Wyzwolenie Gliwic, Zabrza i Opola 24 styczeń 1945
Wyzwolenie Katowic, Czeladzi, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic, Rudy Śląskich, Sosnowca, Łazisk Górnych i Bytomia 27 styczeń 1945
Wyzwolenie obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau 27 styczeń 1945
Wyzwolenie Chorzowa, Mikołowa, Świętochłowic, Bierunia Starego i Brzezin Śląskich 28 styczeń 1945
Gen. Aleksander Zawacki, pełnomocnik Rządu Polskiego objął władzę na Górnym Śląsku 28 styczeń 1945
Wyzwolenie Tych 29 styczeń 1945
W Katowicach rozpoczął urzędowanie pełniący obowiązki wojewody śląskiego płk. Jerzy Ziętek 29 styczeń 1945
Ewakuacja obozu koncentracyjnego KL Auschwitz 17-19 styczeń 1945
Przez Górny Śląsk przechodzą Marsze Śmierci styczeń 1945
Do Katowic wrócił bp. Stanisław Adamski 6 luty 1945
W Katowicach ukazał się pierwszy numer ,,Dziennika Zachodniego” 6 luty 1945
Zajęcie Bielska-Białej przez wojska radzieckie 12 luty 1945
W miejscu filii obozu koncentracyjnego Auschwitz w Świętochłowicach Urząd Bezpieczeństwa utworzył obóz „Zgoda” luty 1945
Ukazał się pierwszy numer „Trybuny Robotniczej”, daw. „Trybuny Śląskiej” 11 marzec 1945
Śląsk Opolski został włączony do Macierzy 18 marzec 1945
Wojska radzieckie zajęły Rybnik i Wodzisław Śląski 26 marzec 1945
Wojska radzieckie zdobyły Racibórz 31 marzec 1945
Powstanie katowickiego oddziału Związku Zawodowego Literatów Polskich 1 kwiecień 1945
Wojska radzieckie zajęły Morawską Ostrawę 20 kwiecień 1945
Wyzwolenie Cieszyna, Goleszowa i Ustronia 3 maj 1945
W Katowicach odbyła się wielka manifestacja zwycięstwa nad faszyzmem 9 maj 1945
Na scenie Teatru Śląskiego w Katowicach odbyła się premiera „Halki” Stanisława Moniuszki, inaugurująca działalność nowo powstałej Opery Śląskiej 14 czerwiec 1945
Józef Rymer został pierwszym w odrodzonej Polsce wojewodą śląskim 16 czerwiec 1922
Po wojennej przerwie wznowiła działalność katowicka Filharmonia Śląska 26 czerwiec 1945
Rozgłośnia Polskiego Radia w Katowicach zostaje uruchomiona po wojennej przerwie 6 marzec 1945
Zmarł Stefan Tymieniecki, dyrektor Polskiego Radia 1 kwiecień 1946
Utworzono Wojewódzką Radę Kultury w województwie śląsko-dąbrowskim 18 lipiec 1946
Pierwszy zjazd Związku Weteranów Powstań Śląskich 6 październik 1946
Oddano do użytku Pałac Młodzieży 4 grudzień 1951
Zmarł Józef Grzegorzek 16 kwiecień 1961
Powstał Uniwersytet Śląski w Katowicach 8 czerwiec 1968
Zmarł Jan Brzoza 27 listopad 1971
Połączenie Śl.TZN i Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w jedną jednostkę o nazwie Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe 8 czerwiec 1975
Uroczyste otwarcie Społecznego Muzeum Historii Katowic, które w 1981 przekształciło się w Muzeum Historii Katowic 21 lipiec 1976
Gmach Sejmu Śląskiego został wpisany do rejestru zabytków 18 sierpień 1978
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski od 2 do 10 czerwiec 1979
Druga Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski od 16 do 23 czerwiec 1983
Zmarł prof. Kazimierz Popiołek 28 grudzień 1986
Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski od 8 do 14 czerwiec 1987
Czwarta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski od 13 do 20 sierpień 1991
Papież Jan Paweł II bullą ,,Totus Tuus Poloniae Populus” podniósł diecezję katowicką do rangi archidiecezji 25 marzec 1992
Papież Jan Paweł II bullą ,,Totus Tuus Poloniae Populus” podniósł diecezję częstochowską do rangi archidiecezji 25 marzec 1992
Piąta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski 22 maj 1995
Szósta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski od 31 do 10 maj-czerwiec 1997
Siódma pielgrzymka Jana Pawła II do Polski od 5 do 17 czerwiec 1999