Październik

Kalendarium prezentuje wybrane wydarzenia i będzie sukcesywnie uzupełniane.

 

Dzień Wydarzenie Rok
1 Urodził się ks. Franciszek Euzebiusz Stateczny 1864
2 Przyłączenie Zaolzia do Polski 1938
3    
4 Zmarł ks. Aleksander Skowroński 1934
5    
6 Pierwszy zjazd Związku Weteranów Powstań Śląskich 1946
7 W nowo utworzonym Teatrze Polskim w Katowicach odbyło się pierwsze przedstawienie teatralne 1922
  Powstanie członków żydowskiego Sonderkommando w KL Auschwitz, trwało do 10 października 1944
8 Adolf Hitler wydał dekret o wcieleniu do Rzeszy m. in. województw śląskiego, części kieleckiego i krakowskiego 1939
9    
10 Zjednoczone polskie siły Górnego Śląska utworzyły wspólny Polski Komitet Wyborczy, na czele, którego stanął Wojciech Korfanty 1903
Pierwsze posiedzenie Sejmu Śląskiego 1922
11    
12 Urodził się Adam Napieralski 1861
Po dwumiesięcznych debatach Rada Ligi Narodów podjęła decyzję o podziale Górnego Śląska 1921
13 Urodził się Maciej Ignacy Mielżyński 1869
14 Rząd niemiecki nadaje Górnemu Śląskowi status samodzielnej prowincji 1919
15 Manifestacja pod Urzędem Wojewódzkim w Katowicach, mająca potwierdzać radość z przyłączenia Górnego Śląska do Rzeczy Niemieckiej 1939
16    
17    
18    
19    
20 Rada Ambasadorów przy Lidze Narodów dokonała podziału Górnego Śląska 1921
Powołanie do życia katowickiej placówki gestapo 1939
W Bielsku wydano pierwszy numer ,,Trybuny Robotniczej” 1942
21    
22    
23 Urodził się Karol Miarka 1825
24 Zmarł Adam Napieralski 1928
25    
26    
27 Wojciech Korfanty został wiceprezesem Rady Ministrów RP w gabinecie Wincentego Witosa 1923
28 Powołana została diecezja częstochowska 1925
Powołana została diecezja katowicka 1925
29    
30 Założenie Oberschlesischer Heimatbund, nazistowskiej organizacja kulturalno-oświatowej 1941
31