Month: wrzesień 2018

Ile było dróg do wolności? – Rok 1918

W 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej postanowił zadać pytania dotyczące  „jesieni 1918” na obszarze dzisiejszego województwa śląskiego. Próbując porównać kluczowe wydarzenia związane z odrodzeniem Polski w 1918 roku w różnych regionach znajdujących się w granicach  województwa śląskiego, poprosiliśmy każdego z Autorów  o rozważenie kilku kwestii, m.in.: źródeł polskiego patriotyzmu na przełomie XIX/XX wieku, poparcia społecznego dla idei niepodległościowej, przebiegu wydarzeń politycznych

GEOHIST

Projekt „Śląskiego Słownika Geograficzno-Historycznego GEOHIST” jest realizowany w ramach programu Kultura Cyfrowa finansowanego przez z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt jest realizowany w latach 2017-2019 i zaowocuje stworzeniem bazy danych z podpiętą interaktywną mapą administracyjną, umożliwiającą prezentację danych statystycznych z lat: 1910, 1930, 1950 i 2002. Podstawowym celem opracowania Śląskiego Słownika Geograficzno-Historycznego jest udostępnianie zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, które pozwolą na prezentację

Debaty IBR BŚ

W 2018 roku z okazji 100-lecia niepodległości niepodległości przez Polskę, Instytut Badań Regionalnych postanowił stworzyć stronę, na której mógłby zamieszczać teksty popularnonaukowe przedstawiające różne spojrzenia na postawiony problem. W 2018 roku postawiliśmy zapytać „Ile było dróg do niepodległości?” oraz jaki był przebieg i konsekwencje wydarzeń jesieni 1918 roku na obszarze województwa śląskiego. Każdorazowo celem projektu będzie porównanie kluczowych wydarzeń/procesów w różnych regionach znajdujących się w granicach dzisiejszego województwa śląskiego.

Platforma Edukacji Regionalnej Eduś

Platforma Eduś to miejsce, gdzie znajdują się materiały do edukacji regionalnej przeznaczone dla uczniów i nauczycieli z terenu województwa śląskiego. Geneza Eduś Od samego początku istnienia Instytut Badań Regionalnych rozpoczął prace zmierzające do wykorzystania w praktycznej edukacji szkolnej badań regionalnych prowadzonych od wielu lat przez różne placówki naukowe. Tak zrodziła się idea stworzenia Podręcznika Edukacji Regionalnej, bo w ten sposób początkowo nazwano cel projektu. IBR chciał w ten sposób,

Encyklopedia Województwa Śląskiego „EWoŚ”

Encyklopedia Województwa Śląskiego jest wieloletnim interdyscyplinarnym, naukowym wydawnictwem encyklopedycznym, mającym zbudować pełną, nowoczesną Encyklopedię rozumianą nie tylko jako zbiór haseł przedmiotowych, ale także wybór łatwo dostępnych materiałów źródłowych, głównie z zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Encyklopedia ma spełnić cztery podstawowe cele: poznawczy – opracowanie i udostępnienie stale aktualizowanych danych na temat województwa śląskiego; integracyjny – zintegrowanie środowiska badaczy i działaczy regionalnych z województwa śląskiego; edukacyjny – umożliwienie

Konkurs OWoGŚ

Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku to ogólnopolski, interdyscyplinarny konkurs wiedzy w zakresie czterech dziedzin: historii, geografii, literatury i dialektu śląskiego sztuki i dziedzictwa kulturowego Organizatorami Olimpiady są Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej i Związek Górnośląski. Celem konkursu jest: inspirowanie zainteresowania młodzieży przeszłością oraz współczesnymi problemami Górnego Śląska, kształtowanie postawy otwartości i poszanowania wielokulturowości, burzącej stereotypowe postrzeganie Górnego Śląska; rozwijanie pasji poznawczych młodzieży, stymulowanie twórczego myślenia –

VIII edycja Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku – literatura I etap i tematy II etapu

Temat przewodni VIII edycji OWoGŚ (2018-2019) Odra. Przyrodnicze, gospodarcze i kulturowe znaczenie rzeki Śląsk jest krainą nadodrzańską. Metaforycznie można powiedzieć, że rzeka Odra jest jej kręgosłupem, jej osią. Wprawdzie wschodnie skrawki Górnego Śląska “patrzą” ku Wiśle, bo Katowice leżą nad Rawą, czyli w dorzeczu Wisły (ale katowicka Ligota, przez którą płynie Kłodnica, to dorzecze Odry), ziemia pszczyńska opiera się o Wisłę, która jest jej południowo-wschodnią granicą