Lipiec

Kalendarium prezentuje wybrane wydarzenia i będzie sukcesywnie uzupełniane.

 

Dzień Wydarzenie Rok
1    
2    
3 Urodził się Szymon Koszyk 1891
4 Urodził się Józef Łepkowski 1826
Okręgowy Komitet Robotniczy PPS zorganizował w Katowicach manifestację w obronie Śląska, zagrożonego agresją niemiecką 1937
5 Zakończyło się III powstanie śląskie 1921
6 W Katowicach zaczęła wychodzić „Gazeta Robotnicza” 1901
7 Urodził się Jan Łysek 1887
Urodził się Zdzisław Hierowski 1911
8    
9 Władze polskie i niemieckie zakończyły akcję przejmowania górnośląskiego terenu plebiscytowego 1922
10    
11    
12    
13    
14 Sejm Rzeczpospolitej Polskiej po raz drugi desygnował Wojciecha Korfantego na prezesa Rady Ministrów RP 1922
15 Sejm II Rzeczpospolitej uchwalił Statut Ograniczony Województwa Śląskiego15 1920
Weszła w życie podpisana 15 maja 1922 Konwencja Genewska 1922
16 W Katowicach odbyła się podniosła uroczystość przyłączenia części Górnego Śląska do Polski 1922
17 Położono kamień węgielny pod budowę Kościoła Ewangelickiego w Katowicach 1856
18 Utworzono Wojewódzką Radę Kultury w województwie śląsko-dąbrowskim 1946
19    
20 Wystąpiły pierwsze objawy zakażenia cholerą na Górnym Śląsku 1831
Urodził się Józef Pietrzykowski 1841
Urodził się Emil Zegadłowicz 1888
Powstał Śląski Związek Akademicki 1919
21 Urodził się Stanisław Ligoń 1879
Uroczyste otwarcie Społecznego Muzeum Historii Katowic, które w 1981 przekształciło się w Muzeum Historii Katowic 1976
22    
23    
24 Ścięty został Stanisław Drzymała 1942
25 Zamordowany został Augustyn Kośny 1939
26    
27    
28    
29    
30 Utworzono Naczelną Radę Ludową na Górnym Śląsku 1921
31