Month: styczeń 2023

Zmarł Marek Plura

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Marka Plury, który był osobą całkowicie oddaną sprawom Górnego Śląska. Jako poseł i senator Rzeczypospolitej Polskiej, europarlamentarzysta, a także członek Związku Górnośląskiego nieustannie zabiegał o sprawy regionu. Przez lata wspierał także jeden z projektów Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej i Związku Górnośląskiego – konkurs Olimpiadę Wiedzy o Górnym Śląsku. W czasie kolejnych finałów konkursu przyjeżdżał do Biblioteki Śląskiej, by uhonorować laureatów.