Sierpień

Kalendarium prezentuje wybrane wydarzenia i będzie sukcesywnie uzupełniane.

 

Dzień Wydarzenie Rok
1 Zmarł Jan Nikodem Jaroń 1922
Zwolennicy Wojciecha Korfantego utworzyli związek Byłych Powstańców i Żołnierzy 1925
2    
3    
4 Zmarł Emanuel Smołka 1854
5    
6    
7 Zmarł John Baildon 1846
8 Urodziła się Zofia Kossak 1890
9    
10 Urodził się Kazimierz Kierzkowski 1891
11 Na Górnym Śląsku rozpoczął się strajk powszechny, który poprzedził wybuch I powstania śląskiego 1919
12    
13 Urodził się Paweł Stalmach 1824
Czwarta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski (do 20 sierpnia) 1991
14 Śmierć o. Maksymiliana Kolbe 1941
15 Zmarł Karol Miarka 1882
Oddziały Grenzchutzu dokonały masakry na strajkujących górnikach kopalni ,,Mysłowice”, co przyspieszyło wybuch I powstania śląskiego 1919
16 Urodził się Augustyn Świder 1886
Urodził się Alfons Zgrzebniok 1891
Wybuch I powstania śląskiego 1919
17 Zmarł Fryderyk II Hohenzollern 1786
Zamordowano Andrzeja Mielęckiego 1920
Zmarł Wojciech Korfanty 1939
18 Gmach Sejmu Śląskiego został wpisany do rejestru zabytków 1978
19 Wybuch II powstania śląskiego 1920
20 W Katowicach odbył się pogrzeb Wojciecha Korfantego 1939
21 Podczas wyprawy wiedeńskiej na Górny Śląsk wkroczył król Jan III Sobieski 1683
22    
23 Pod Łaziskami toczyła się ostatnia walka podczas I powstania śląskiego 1919
W Sosnowcu odbył się manifestacyjny pogrzeb ofiar I powstania śląskiego 1919
24    
25 Urodził się Gustaw Morcinek 1891
Na wezwanie Wojciecha Korfantego przerwano działania bojowe II powstania śląskiego 1920
26    
27    
28 Ustały działania bojowe II powstania śląskiego, rozwiązanie Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska 1920
29    
30    
31 Urodził się Jan Keller 1896