Wrzesień

Kalendarium prezentuje wybrane wydarzenia i będzie sukcesywnie uzupełniane.

 

Dzień Wydarzenie Rok
1 Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę, początek II wojny światowej 1939
Walki byłych powstańców śląskich i harcerzy w Chorzowie z bojówkami Freikorpusu (trwające do 4 września) 1939
2 Zygmunt Jagiellończyk został przez swojego brata, króla czeskiego Władysława, mianowany namiestnikiem Śląska 1504
3 Byli powstańcy śląscy, harcerze i cywilna ludność Katowic rozpoczęli obronę miasta przed hitlerowskim najeźdźcą 1939
4 Zmarł ks. Antoni Stabik 1887
Walki powstańców śląskich i harcerzy w Katowicach, hitlerowcy rozstrzelali ponad 750 obrońców miasta 1939
Na podstawie rozporządzenia szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa III Rzeszy przeszła przez Górny Śląsk pierwsza fala masowych aresztowań 1939
5 Podpalenie synagogi żydowskiej w Mysłowicach i dewastacja okolicznego cmentarza żydowskiego 1939
6 W miejsce rozwiązanej Polskiej Organizacji Wojskowej powołano konspiracyjną polską organizację bojową na Górnym Śląsku 1920
Michał Grażyński przejął obowiązki wojewody śląskiego 1926
7
8 Spalenie synagogi w Katowicach 1939
9 Urodził się Stanisław Drzymała 1889
10
11 Urodził się ks. Biskup Bernard Bogedain 1810
Katowicom nadano prawa miejskie 1865
12
13 Władze niemieckie wydały rozkaz wysiedlenia za rzekę San górnośląskich Żydów 1939
Spalenie synagogi w Bielsku 1939
14 Urodził się ks. Konstanty Damrot 1841
15
16
17 Katowickiemu teatrowi nadano imię Stanisława Wyspiańskiego 1936
Zginął Józef Ryszka 1943
18
19
20 Urodził się Jan Wantuła 1877
21
22
23
24 Odbyły się pierwsze wybory do Sejmu Śląskiego 1922
25
26 Aresztowanie Wojciecha Korfantego 1930
27
28 Inauguracja Państwowego Konserwatorium Muzycznego w Katowicach 1929
29
Urodził się ks. Emil Szramek 1887
30