Listopad

Kalendarium prezentuje wybrane wydarzenia i będzie sukcesywnie uzupełniane.

 

Dzień Wydarzenie Rok
1    
2    
3    
4 Król pruski Fryderyk II wydał edykt, na mocy którego nauczycielami na Śląsku mogły zostać jedynie te osoby, które znały język niemiecki 1751
5 W Berlinie podpisano polsko-niemiecką deklarację o mniejszościach narodowych 1937
Okupant hitlerowski rozpoczął akcję wysiedlania Polaków z Górnego Śląska 1939
6 Zamordowano dyrektora Biura Sejmu Śląskiego Teodora Glenska 1901
7 Utworzono Komunistyczną Partię Górnego Śląska 1920
8 W Bytomiu otwarto pierwsze na terenie Niemiec Prywatne Gimnazjum Polskie 1932
9 Zmarł ostatni górnośląski Piast, książę cieszyński Fryderyk Wilhelm 1625
10 Zaczęła pracować huta w Gliwicach 1796
11 Zmarł Kazimierz Skiba 1890
12    
13 Zmarł Paweł Stalmach 1891
14    
15    
16    
17 Zmarł Augustyn Kośny 1896
18    
19 Zmarł ks. Jan Kudera 1943
20    
21 Zmarł Jerzy Wilhelm, ostatni Piast śląski, książę brzesko-legnicki 1675
22    
23    
24    
25    
26 Zmarł Joseph von Eichendorff 1857
27 Zmarł Jan Brzoza 1971
Zmarł Franciszek Dworok 1941
28    
29    
30