Maj

Kalendarium prezentuje wybrane wydarzenia i będzie sukcesywnie uzupełniane.

 

Dzień Wydarzenie Rok
1 Kazimierz Wielki zrzeka się na rzecz królestwa czeskiego Karola IV praw do Świdnicy, Kluczborka oraz Byczyny i od tej chwili cały Śląsk oderwany na blisko 600 lat od Polski 1356
Urodził się Filip Jakub Robota 1841
Pierwsze na Górnym Śląsku obchody 1-majowe 1895
Swoją działalność rozpoczął Instytut Śląski 1934
2 Na Górnym Śląsku wybuchł strajk generalny, który stał się sygnałem do III powstania śląskiego 1921
3 Zmarł Jan Wilhelm Pohle 1801
Urodził się Jan Nikodem Jaroń 1881
Wybuchło III powstanie śląskie 1921
Wyzwolenie Cieszyna, Goleszowa i Ustronia 1945
4 Zmarł ks. Józef Szafranek 1874
Powstańcy śląscy zdobyli Górę św. Anny, Olesno, Gorzów Śląski i Ujazd 1921
Rudolf Höß został mianowany komendantem obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu 1940
5    
6    
7 Urodził się Stanisław Mastelarz 1895
Polskiemu Gimnazjum w Bytomiu przyznano prawa publiczne, dzięki czemu szkoła mogła przeprowadzać egzaminy dojrzałości 1935
8    
9 W Katowicach odbyła się wielka manifestacja zwycięstwa nad faszyzmem 1945
10    
11    
12    
13    
14 Urodził się Jan Wypler 1890
15 Weszła w życie tzw. Ustawa kagańcowa, zabraniająca używania podczas zebrań języka polskiego 1908
Podpisano polsko-niemieckie porozumienie w sprawie Górnego Śląska tzw. Konwencję Genewską, która normowała całokształt życia społeczno-politycznego i gospodarczego na 15 lat od czasu jej wprowadzenia 1922
16    
17 Zmarł Filip Jakub Robota 1902
18 Naczelna Rada Ludowa Górnego Śląska przekazała wojewodzie Józefowi Rymerowi władzę zwierzchnią nad województwem śląskim 1922
19    
20 Hitlerowcy założyli w Oświęcimiu obóz koncentracyjny – Konzentrationslager Auschwitz 1940
21 W III powstaniu śląskim rozpoczęła się bitwa o Górę św. Anny 1921
22 Król pruski Fryderyk II nakazał księżom i nauczycielom nauczenia się i używania języka polskiego na ziemiach zamieszkałych przez ludność polską 1764
Piąta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski 1995
23    
24    
25    
26    
27 Napad bojówek niemieckich na bytomski hotel Lomnitz, siedzibę Polskiego Komitetu Plebiscytowego 1920
W Katowicach odbył się zjazd radców załogowych Górnego Śląska, na którym wybrano Centralny Komitet Akcji Górnego Śląska, zwany od liczby jego członków Komitetem 21 1923
28    
29    
30 W KL Auschwitz funkcję lekarza obozowego objął Josef Mengele 1943
31 Szósta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski (do 10 czerwca) 1997