Category: Konkurs OWoGŚ

Galeria IX finału konkursu OWoGŚ

Wyniki Finału IX edycji Olimpiady

16 grudnia 2019 r. w Bibliotece Śląskiej miały miejsce zawody finałowe IX edycji konkursu: Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku, tegoroczne zmagania przebiegały pod hasłem: „Powstania i plebiscyt na Górnym Śląsku. Ludzie – miejsca – zdarzenia” Uczestnicy musieli najpierw napisać test z wiedzy o Górnym Śląsku, pytania dotyczyły: geografii, historii, literatury oraz dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska. Po pozytywnym zaliczeniu testu, mogli zaprezentować swoją pracę przez komisją i odpowiedzieć

Finał IX edycji OWoGŚ – program

Finał IX edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku „Powstania i plebiscyt na Górnym Śląsku. Ludzie – miejsca – zdarzenia” 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek) Biblioteka Śląska, Sala Parnassos, Katowice, Plac Rady Europy 1 8.30–9.00 — Rejestracja uczestników 9.00–9.15 — Wprowadzenie do części pisemnej oraz przypomnienie zasad przebiegu finału 9.15–9.45 — Test pisemny 9.45–10.15 — Oficjalne powitanie i wykład wprowadzający, prezentacja portalu GEOHIST 10.15–14.00 — Publiczne prezentacje

Lista osób zakwalifikowanych do finału IX edycji

Przedstawiamy listę osób, które po ocenie prac przez jurorów otrzymały minimum 75 punktów: Uczeń Szkoła Nr tematu Temat Borowski Klaudiusz I Liceum Ogólnokształcące, Katowice I.2 Szlakiem wydarzeń z lat 1919-1921 w moim regionie Giza Nikodem I Liceum Ogólnokształcące, Olesno I.1 Dziedzictwo powstań śląskich w Oleśnie i jego okolicach Kalus Mariusz Zespół Technicznych i Ogólnokształcących  nr 4, Chorzów I.1 Dziedzictwo powstań śląskich w przestrzeni mojej miejscowości i najbliższej

LITERATURA DO TESTU FINAŁOWEGO – IX EDYCJA

GEOGRAFIA Instytut Badan Regionalnych Biblioteki Śląskiej, Platforma Edukacji Regionalnej „Eduś”, Ze szczytów gór ku nizinom (jednostki fizycznogeograficzne województwa śląskiego). Instytut Badan Regionalnych Biblioteki Śląskiej, Platforma Edukacji Regionalnej „Eduś”, Subregiony województwa śląskiego. HISTORIA Ryszard Kaczmarek, Powstania śląskie 1919-1920-1921, Encyklopedia Województwa Śląskiego, Instytut Badan Regionalnych Biblioteki Śląskiej. Instytut Badan Regionalnych Biblioteki Śląskiej, Platforma Edukacji Regionalnej „Eduś”, Powstania śląskie. LITERATURA

Harmonogram IX edycji

HARMONOGRAM OLIMPIADY WIEDZY O GÓRNYM ŚLĄSKU Edycja IXTemat: Powstania i plebiscyt na Górnym Śląsku. Ludzie – miejsca – zdarzenia Ogłoszenie tematów prac pisemnych na stronie internetowej Olimpiady do 10.06.2019 Zgłoszenie szkół do konkursu (Należy wypełnić i przesłać na adres slaskaolimpiada@gmail.com Formularz IX edycji) 22.09.2019 Podanie przez Komitet Główny literatury do finału olimpiady 15.09.2019 Etap I – eliminacje szkolne – Przygotowanie przez uczestnika pisemnej pracy konkursowej o charakterze badawczym

Temat IX edycji OWoGŚ (rok 2019)

„Powstania i plebiscyt na Górnym Śląsku. Ludzie – miejsca – zdarzenia” Trzy kolejne lata: 2019-2020 i 2021 to okres refleksji nad ważnymi wydarzeniami, które miały miejsce na Górnym Śląsku przed stu laty. To okazja do przyjrzenia się zdarzeniom oraz miejscom w których się działy i ludziom w nich uczestniczącym. Ten ważny okres w historii doprowadził do powrotu części Górnego Śląska do Polski. Warto, aby uczniowie – uczestnicy

Galeria VIII finału konkursu OWoGŚ

Wyniki Finału VIII edycji Olimpiady

Wyniki Finału 29 marca 2019 r. w Bibliotece Śląskiej miały miejsce zawody finałowe VIII edycji konkursu: Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku, tegoroczne zmagania przebiegały pod hasłem: Odra. Przyrodnicze, gospodarcze i kulturowe znaczenie rzeki. Uczestnicy musieli najpierw napisać test z wiedzy o Górnym Śląsku, pytania dotyczyły: geografii, historii, literatury oraz dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska. Po pozytywnym zaliczeniu testu, mogli zaprezentować swoją pracę przez komisją i odpowiedzieć na pytania. Po podsumowaniu

Promesy indeksów dla laureatów VIII edycji

Laureaci konkursu Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku mogą zdobyć promesy indeksów Uniwersytetu Ślaskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uniwersytet Śląski uchwałą nr 305 Senatu UŚ z dnia 27 listopada 2018 r. zwolnił laureatów konkursu z postępowania kwalifikacyjnego na studia w latach akademickie 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na następujących kierunkach: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (1) Geografia (3) Geologia (3) Geologia Stosowana (2) Indywidualne Studia Międzyobszarowe (3) Historia (3)

1 2 3