Rada Naukowa

Członkowie Rady Naukowej Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej:

 • Prof. zw. dr hab. Julian Gembalski
 • Prof. zw. dr hab. Roman Kalarus
 • Prof. dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz
 • Prof. dr hab. Zdzisław Krasnodębski
 • Dr Andrzej Krzystyniak
 • Prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk
 • Prof. zw. dr hab. Adam Lityński
 • Doc. dr hab. Jana Raclavská
 • Prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz
 • Dr hab. prof. UŚ Zygmunt Woźniczka

Rada Naukowa w latach 2014-2020

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej:

 • Prof. dr hab. Dariusz Rott

Członkowie Rady Naukowej Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej:

 • Prof. dr hab. Ewa Chojecka
 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Barczak (zm. 2019 r.)
 • Prof. zw. dr hab. Julian Gembalski
 • Dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek
 • Prof. dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz
 • Doc. dr hab. Jana Raclavská
 • Prof. zw. dr hab. Grażyna Barbara Szewczyk
 • Prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz
 • Prof. dr hab. Inż. Marek Gzik

Rada Naukowa w latach 2011-2014

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej:

 • Prof. dr hab. Dariusz Rott

Członkowie Rady Naukowej Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej:

 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Barczak (zm. 2019 r.)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Biliński
 •  Prof. zw. dr hab. Ewa Chojecka 
 • Prof. zw. dr hab. Julian Gembalski
 • Prof. dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz 
 • Dr Andrzej Krzystyniak 
 • Doc. dr hab. Jana Raclavská 
 • Prof. zw. dr hab. Grażyna Barbara Szewczyk 
 • Prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz