Month: marzec 2018

Wyniki Finału VII edycji Olimpiady

23 marca 2018 r. odbył się finał VII edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku, tegoroczne hasło przewodnie brzmiało: Walory przyrodnicze i kulturowe jako szansa rozwoju Górnego Śląska. Organizatorami Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku są: Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej i Związek Górnośląski. Nad jej przebiegiem czuwał Komitet Główny Olimpiady wraz z Komitetem Honorowym. Laureaci Olimpiady: I miejsce – Jakub Babuśka, V LO Kraków II miejsce –

Nabór tekstów do kolejnego numer Zarania Śląskiego. Serii drugiej

Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej poszukuje autorów, którzy chcą opublikować swoje artykuły w czwartym numerze Zarania Śląskiego.Tematem przewodnim tegorocznego numeru jest perspektywa roku 1918 w kontekście wydarzeń lokalnych i regionalnych, ale czekamy również na teksty o innej tematyce, sprawozdania oraz recenzje. Prosimy o nadsyłania tekstów do 31 sierpnia 2018 roku. Artykuły powinny być nie większe niż 1 arkusz wydawniczy, teksty źródłowe nie większe niż 10 stron

Program finału VII edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku

Finał VII edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku „Walory przyrodnicze i kulturowe jako szansa rozwoju Górnego Śląska” 23 marca 2018 r. (piątek) Biblioteka Śląska, Sala Parnassos, Katowice, Plac Rady Europy 1 8.00–8.30 — Rejestracja uczestników 8.30–8.45 — Wprowadzenie do części pisemnej oraz przypomnienie zasad przebiegu finału 8.45–9.15 — Test pisemny 9.15–10.00 — Oficjalne powitanie i wykład wprowadzający dr. Jerzego B. Parusela (CDPGŚ) „Walory przyrody – szansą czy zagrożeniem