Program finału VII edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku

Finał VII edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku

Walory przyrodnicze i kulturowe jako szansa rozwoju Górnego Śląska

23 marca 2018 r. (piątek)

Biblioteka Śląska, Sala Parnassos,

Katowice, Plac Rady Europy 1

8.00–8.30 — Rejestracja uczestników

8.30–8.45 — Wprowadzenie do części pisemnej oraz przypomnienie zasad przebiegu finału

8.45–9.15 — Test pisemny

9.15–10.00 — Oficjalne powitanie i wykład wprowadzający dr. Jerzego B. Parusela (CDPGŚ) Walory przyrody – szansą czy zagrożeniem dla rozwoju Górnego Śląska?”

10.00–15.30 — Publiczne prezentacje uczniów (prezentacje indywidualne) w kolejności dziedzin:

  1. Geografia,
  2. Historia,
  3. Literatura i dialekt śląski oraz Sztuka i dziedzictwo kulturowe.

15.30–16.00  Wystąpienia zaproszonych gości

Ok. 16.00 — Ogłoszenie wyników – wręczenie dyplomów i nagród

Etap finałowy składa się z dwóch części:
– pierwsza część to pisemny test wyboru dotyczący czterech dziedzin (geografia, historia, literatura i etnografia), z których w sumie można uzyskać 40 punktów (po 10 z każdej dziedziny); pytania oparte zostaną na pozycjach bibliograficznych zamieszczonych na naszej stronie,
-druga część to obrona pracy pisemnej, na którą składa się z prezentacji własnego tematu (około 8 minut monologu ucznia) i odpowiedzi na pytania komisji (około 5 minut).

Uczestnicy będą oceniani za wartość merytoryczną wypowiedzi, sposób prezentacji tematu oraz wykonanie prezentacji. Prezentacja powinna mieć charakter pokazu multimedialnego (format ppt 2007 lub nowszy). Finaliści proszeni są o przesłanie prezentacji na adres  slaskaolimpiada@gmail.com do 21 marca lub dostarczenie organizatorom nośnika z zapisem prezentacji w dniu finału, najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem testu.

Organizatorzy zapewniają obiad każdemu finaliście i nauczycielowi (opiekunowi), koszty podróży nie są zwracane.
Ponadto informujemy, że uczniowie zakwalifikowani do finału zobowiązani są do dostarczenia na adres organizatora (Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, ul. Ligonia 7/117, 40-036 Katowice) ankiety osobowej w wersji papierowej (załącznik) najpóźniej do 20 marca 2018 r. W przypadku wysyłania ankiety pocztą, prosimy również o przesłanie skanu ankiety na adres slaskaolimpiada@gmail.com – ankieta jest podstawą do wystawienia dokumentu poświadczającego uczestnictwo w Olimpiadzie.

Życzymy powodzenia!
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku

Poniżej prezentujemy przewidywaną kolejność wystąpień finalistów:

UczeńSzkołaTematLP
GEOGRAFIA (4) + SziD (1) + I (1)  Prowadzący K. Węgrzynek Komisja: A. Hibszer, K. Dacy-Ignatiuk, J. Parusel
Klaudia WierzgońZespół Szkół nr 2 w Jastrzębiu – ZdrojuG.T1 Walory przyrodnicze, kulturowe i społeczne miejscowości/gminy położonej na Górnym Śląsku szansą na jej rozwój w XXI wieku (wizja – projekt rozwoju miejscowości /gminy w najbliższych 10 latach)1
Hanna OchmannII LO im. rotmistrza Witolda Pileckiego w MikołowieG.T1 Wizja gminy Wyry w najbliższych 10 latach2
Natalia MazurIV LO w TychachG.T3 Dziś nieużytek – jutro innowacyjne Centrum Zdrowego Odżywiania. Propozycja zagospodarowania wybranego terenu zgodnie z ideą rozwoju zrównoważonego3
Sandra FamułaI LO w OleśnieG.T5 Projekt utworzenia nowego rezerwatu przyrody na obszarze Górnego Śląska – RP Bukowe Skały4
Barbara KremiecZespół Szkół Urszulańskich w RybnikuSziD.T1 Atrakcyjność i znaczenie wybranych zabytków techniki i śladów dawnego przemysłu jako potencjału dla rozwoju ruchu turystycznego (o skali regionalnej, krajowej, europejskiej)5
Jerzy KoniecznyZespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w KatowicachI.T1 Wodny świat Górnego Śląska. Gospodarcze, rekreacyjne i kulturowe atuty i możliwości6
HISTORIA (6)   Prowadzący S. Jarzyna Komisja: H. Nocoń, M. Wieczorek, R. Kaczmarek
Marcin SzołtysekV LO im. Augusta Witkowskiego w KrakowieH.T2 Historia życia codziennego Górnoślązaków i jej wykorzystanie w turystyce1
Alicja TokarczykZespół Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-ZdrojuH.T2 Historia życia codziennego Górnoślązaków i jej wykorzystanie w turystyce. Nikiszowiec jako perła turystyczna górnośląska2
Paulina MusiolikZespół Szkół Urszulańskich w RybnikuH.T2 Historia życia codziennego Górnoślązaków i jej wykorzystanie w turystyce3
Anna MorysII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w KatowicachH.T3 Pałace pamięci. Adaptacje historycznych założeń pałacowo-parkowych w regionie – tendencje, koncepcje, realizacje4
Tamara KurekI LO im. Leona Kruczkowskiego w TychachH.T4 Wielokulturowe społeczeństwo obywatelskie jako szansa rozwoju Górnego Śląska na przykładzie miasta Tychy5
Szymon PiechaIV LO im. M. Kopernika w RybnikuH.T4 Wielokulturowe społeczeństwo obywatelskie jako szansa rozwoju Górnego Śląska na przykładzie wybranej miejscowości6
SZTUKA I DZIEDZICTWO (5) + L (1) + I (1) Prowadzący A. Hibszer Komisja: M. Lipok-Bierwiaczonek, Ł. Staniczek, K. Węgrzynek/S. Jarzyna)
Aleksandra TrawińskaI LO im. Jana Śniadeckiego w Zespole Szkół nr 2 w Siemianowicach ŚląskichL.T4 Najlepszy śląski pisarz! Przedstaw twórczość wybranego twórcy, ukazując artyzm jego dzieł na tle tendencji we współczesnej prozie1
Jakub BabuśkaV LO im. Augusta Witkowskiego w KrakowieI.T3 Mitologia i folklor Górnego Śląska. Czy utopce, Skarbnik i Meluzyna i inne straszki mogą pomóc w promocji regionu?2
Anna LeśniewskaII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w KatowicachSziD.T4 Slōnskŏ gŏdka w teatrze: naiwna próba czy nowa szansa dla regionu? Badanie opinii dotyczących obecności śląskiej mowy w przestrzeni teatralnej3
Aleksandra ChmielińskaII LO w RybnikuSziD.T2 Architektoniczne ikony. Modernizm międzywojenny i powojenny oraz współczesna śląska architektura jako tworzywo nowego obrazu regionu.4
Aleksandra MożdżeńIV LO w KatowicachSziD.T3 Muzyczny Górny Śląsk. Tradycje muzyczne Śląska i tytuł stolicy muzyki dla Katowic jako szansa dla nowego wizerunku regionu5
Mateusz KowalskiZespół Szkół Technicznych w RybnikuSziD.T3 Muzyczny Górny Śląsk. Tradycje muzyczne Śląska i tytuł stolicy muzyki dla Katowic jako szansa dla nowego wizerunku regionu6
Violetta KowalskaZSO nr 1 im. Mikołaja Kopernika w KatowicachSziD.T5 Kolory folkloru – od Zespołu Pieśni i Tańca “Śląsk” po regionalne zespoły folklorystyczne. Czy folklor śląski na scenie (muzyka, pieśń, taniec, strój ludowy) może być atrakcyjny dla widzów i czy potrzebny jest regionowi? Badania opinii społecznej.7