Redakcja i Rada Redakcyjna

ZARANIE ŚLĄSKIE. SERIA DRUGA

ISSN 0044-183X

Komitet Redakcyjny

Redaktor Naczelny – prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek

Zastępca Redaktora Naczelnego – dr Tadeusz Sierny

Sekretarz Redakcji – Anna Kubica

dr Agnieszka Magiera
dr Barbara Maresz
dr Marta Kasprowska-Jarczyk
Michał Garbacz

 

Dane do kontaktu:

Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej
ul. Ligonia 7, 40-036 Katowice
tel. 32 251 98 51 wew. 304
e-mail: anna.kubica@bs.katowice.pl
ibr.bs.katowice.pl

 

Rada Redakcyjna

Przewodniczący Rady Redakcyjnej – prof. zw. dr hab. Jan Malicki
prof. zw. dr hab. Andrzej Barczak
prof. dr hab. Ewa Chojecka
prof. dr hab. Zbigniew Kadłubek
prof zw. dr hab. Wiesława Korzeniowska
prof. dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz
doc. dr hab. Jana Raclavská
prof. zw. dr hab. Dariusz Rott
prof. zw. dr hab. Jerzy Sperka
dr Roman Smolorz
prof. zw. dr hab. Grażyna Barbara Szewczyk
prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz
prof. PhDr. Aleš Zářický