Month: październik 2015

Nowa Fabryka Silesia: Diaspora

W nowy dziesiątym numerze kwartalnika kulturalnego „Fabryka Silesia” tematem wiodącym jest diaspora górnośląska. Nowy  numer otwiera wspomnienie redaktora naczelnego Krzysztofa Karwata o Janie F. Lewandowskim, zmarłym w lipcu br. pomysłodawcy i twórcy naszego pisma. Prof. Zbigniew Mikołejko – filozof, religioznawca, eseista – definiuje pojęcia „diaspora”; według niego jest ono synonimem „ludzkiej kondycji”. O przywiązaniu do miejsca, domu, przyjaznego „kawałka ziemi” piszą m.in.: Henryk