Marzec

Kalendarium prezentuje wybrane wydarzenia i będzie sukcesywnie uzupełniane.

 

Dzień Wydarzenie Rok
1
2 Wybuch pożaru w szybkie kopalni Kleofas w Załężu (Katowice); zginęło 114 górników 1896
3
Wybuch wielkiego strajku górników górnośląskich 1919
4 Wilhelm Firck i Heinrich Himmler wydają rozporządzenie o niemieckiej liście narodowościowej (Deutsche Volksliste) 1941
5 Zmarł ks. Konstanty Damrot 1895
Zmarł Karol Miarka 1895
Urodził się Józef Grzegorzek 1885
6 Urodził się ks. Józef Gregor 1857
Rozgłośnia Polskiego Radia w Katowicach zostaje uruchomiona po wojennej przerwie 1945
7
8
9
10 Urodził się Joseph von Eichendorff (w Łubowicach k. Raciborza); poeta 1788
Demonstracje polskie w Bytomiu; zapoczątkowały rozruchy Wiosny Ludów na Górnym Śląsku 1848
Urodził się Emanuel Konstanty Imiela 1888
11 Ukazał się pierwszy numer „Trybuny Robotniczej”, daw. „Trybuny Śląskiej” 1945
Na mocy Ustawy Sejmu Śląskiego została powołana Śląska Biblioteka Publiczna im. Józefa Piłsudskiego 1936
12
13
14 Zmarł ks. Jan Gałeczka 1845
15 Usunięcie z diecezji katowickiej większości księży katolickich pochodzących z terenów byłej Kongresówki i Galicji 1940
16
17
18 Śląsk Opolski został włączony do Macierzy 1945
19
20 Na Górnym Śląsku odbył się plebiscyt 1921
21 Reaktywowano działalność Muzeum Śląskiego w Bytomiu 1921
22
23
24
25 Urodził się Marian Batko 1901
Papież Jan Paweł II bullą ,,Totus Tuus Poloniae Populus” podniósł diecezję częstochowską do rangi archidiecezji 1992
Papież Jan Paweł II bullą ,,Totus Tuus Poloniae Populus” podniósł diecezję katowicką do rangi archidiecezji 1992
26 Urodził Alfons Górnik, pierwszy prezydent Katowic 1886
Wojska radzieckie zajęły Rybnik i Wodzisław Śląski 1945
27 Zmarł Jan II Dobry, ostatni Piast opolski 1532
Urodził się ks. Wilhelm Woźniak 1886
28
29 Zmarł Józef Lompa 1863
30
31 Wojska radzieckie zdobyły Racibórz 1945