Month: wrzesień 2023

Publikacja „Völker verkaufen”

Ukazała się książka „Völker verkaufen: Politik und Ökonomie der Postkartenproduktion im östlichen Europa um 1900” wydana przez Instytut Historii i Kultury Europy Wschodniej w Leibniz. W publikacji poświęconej roli, jaką odgrywały kartki pocztowe w masowym kształtowaniu świadomości, pokazano różne regiony Cesarstwa Habsburgów, Cesarstwa Niemieckiego i Cesarstwa Rosyjskiego. O Górnośląskich pocztówkach napisali prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek i dr Remigiusz Lis w rozdziale An der Grenze zwischen „West” und

Zmarł dr Jerzy Polak

W wieku 69 lat zmarł 23 września dr Jerzy Polak, historyk i muzealnik, specjalista w dziejach Bielska-Białej. Był dyrektorem Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej (1990-2000), honorowym prezesem Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego oraz autorem wielu książek o tematyce regionalnej.