Czerwiec

Kalendarium prezentuje wybrane wydarzenia i będzie sukcesywnie uzupełniane.

 

Dzień Wydarzenie Rok
1 W Bytomiu ukazał się pierwszy numer „Dziennika Górnośląskiego” 1848
2 Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski (do 10 czerwca) 1979
3 Bp Stanisław Adamski pod presją władz hitlerowskich wydał decyzję o zawieszeniu odprawianie nabożeństw w języku polskim na Górnym Śląsku 1940
  Siódma pielgrzymka Jana Pawła II do Polski (do 17 czerwca) 1999
4    
5 Urodził się ks. August Hlond 1881
6 W Miechowicach urodził się ks. Norbert Bonczyk 1837
7 W miejsce ppłk. Macieja Mielżyńskiego naczelnym komendantem Wojsk Powstańczych w III powstaniu śląskim mianowany został płk Kazimierz Zenkteller-Wyrwas 1921
8 Król pruski Fryderyk II zabronił przyjmowania do służby w majątkach królewskich osób nie władających językiem niemieckim 1764
Powtórny napad bojówek niemieckich na bytomski hotel Lomnitz, siedzibę Polskiego Komisariatu Plebiscytowego 1920
Powstał Uniwersytet Śląski w Katowicach 1968
Połączenie Śl.TZN i Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w jedną jednostkę o nazwie Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe 1975
Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski (do 14 czerwca) 1987
9    
10 Urodził się Jerzy Ziętek 1901
11    
12    
13 W Bytomiu odbył się wiec ludności polskiej, podczas którego sformułowane zostały żądania dot. Równouprawnienia języka polskiego w szkołach i życiu publicznym oraz likwidacja dyskryminacji narodowej 1848
14 Założono Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Katowicach 1873
Na scenie Teatru Śląskiego w Katowicach odbyła się premiera „Halki” Stanisława Moniuszki, inaugurująca działalność nowo powstałej Opery Śląskiej 1945
15    
16 Józef Rymer został pierwszym w odrodzonej Polsce wojewodą śląskim 1922
Druga Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski (do 23 czerwca) 1983
17    
18 W Mysłowicach urodził się ks. Jan Kudera 1872
Rozpoczęło się przejmowanie przez władze polskie i niemieckie górnośląskiego terenu plebiscytowego 1922
Sejm Rzeczypospolitej desygnował Wojciecha Korfantego na stanowisko prezesa Rady Ministrów RP 1922
19 Przeprowadzono pierwszy kurs Hitlerjugend dla aktywistów tej organizacji z Górnego Śląska 1940
20 Oddziały Wojska Polskiego pod dowództwem gen. Stanisława Szeptyckiego wkroczyły do Katowic, dokumentując w ten sposób połączenie części Górnego Śląska z Polską 1922
21    
22 Rzeczpospolita Polska objęła oficjalnie w posiadanie przyznaną wschodnią część Górnego Śląska 1922
23    
24 Urodził się Aleksander Mierowski 1923
Urodził się Jan Smoleń 1901
Rada Ministrów RP przyjęła z rąk niemieckich bezpośredniej kontroli nad chorzowską fabryką nawozów sztucznych ,,Azoty” i mianowanie prof. Ignacego Mościckiego jej naczelnym dyrektorem 1922
25    
26 Po wojennej przerwie wznowiła działalność katowicka Filharmonia Śląska 1945
27 Z wyroku sądu mieszczańskiego ścięto w Nysie księcia opolskiego, Mikołaja II, zwolennika przyłączenia Śląska do Polski 1497
28 Podpisano Wersalski Traktat Pokojowy, zawierający decyzję o przeprowadzeniu plebiscytu na Górnym Śląsku pod kontrolą wojsk alianckich i Międzysojuszowej Komisji Plebiscytowej 1919
29 Urodził się Józef Lompa 1797
30