Month: marzec 2023

Ruszyła XIII edycja konkursu OWoGŚ

6 marca ruszyła XIII edycja konkursu Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku. W tym roku przebiega pod hasłem: Migracje na Górnym Śląsku. Ich wpływ na społeczeństwo, gospodarkę, krajobraz i kulturę regionu Górny Śląsk od wieków był regionem wszelakich migracji. W czasie wojen o Śląsk Polaków i Czechów (X-XII wiek) migracje miały charakter przemieszczeń grup ludności należącej do różnych plemion słowiańskich. W XIII wieku na zaproszenie piastowskich książąt przybyli tu osadnicy z krajów