Styczeń

Kalendarium prezentuje wybrane wydarzenia i będzie sukcesywnie uzupełniane.

 

Dzień Wydarzenie Rok
Powstał chór męski Domu Kultury huty ,,Baildon” 1930
Powstał chór mieszany ,,Wanda” w Piekarach  Śląskich 1920
Przez Górny Śląsk przechodzą Marsze Śmierci 1945
1 Ukazał się pierwszy numer ,,Gońca Górnośląskiego” 1921
2
3
4 W Katowicach założono niemiecką Państwową Szkołę Górniczą 1940
5 Urodził się Wilhelm Szewczyk 1916
6
7
8
9
10
11
12 Urodził się Arkadiusz (Arka) Bożek 1899
13
14
15
16
17 Ewakuacja obozu koncentracyjnego KL Auschwitz 1945
18 Rozstrzelano ks. Ferdynanda Sznajdrowicza 1940
Ewakuacja obozu koncentracyjnego KL Auschwitz 1945
19 Ewakuacja obozu koncentracyjnego KL Auschwitz 1945
Uruchomiono pierwszą na Górnym Śląsku maszynę parową systemu Newcomena (w szybie „Kunst” w Tarnowskich Górach) 1788
20
21
22
23 Powołanie Muzeum Śląskiego w Katowicach 1929
Wyzwolenie Tarnowskich Gór, Toszka, Pyskowic, Namysłowa i Ujazdu Śląskiego 1945
24 Wyzwolenie Gliwic, Zabrza i Opola 1945
25
26
27 Wyzwolenie Katowic, Czeladzi, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic, Rudy Śląskich, Sosnowca, Łazisk Górnych i Bytomia 1945
Wyzwolenie obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau 1945
28 Urodził się Kazimierz Marian Gołba 1904
Wyzwolenie Chorzowa, Mikołowa, Świętochłowic, Bierunia Starego i Brzezin Śląskich 1945
Gen. Aleksander Zawadzki, pełnomocnik Rządu Polskiego objął władzę na Górnym Śląsku 1945
29 Wyzwolenie Tych 1945
W Katowicach rozpoczął urzędowanie pełniący obowiązki wojewody śląskiego płk. Jerzy Ziętek 1945
30
31 Zmarł Alfons Zgrzebniok 1938