Month: kwiecień 2013

VII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Regionalistów

17 kwietnia 2013 od godz. 11.00 na poziomie 320 Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu odbędzie się VII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Regionalistów organizowane przez Bractwo Oświatowe Związku Górnośląskiego i Śląskie Kuratorium Oświaty. Poza nauczycielami z województwa śląskiego swoje dokonania prezentować będą nauczyciele z Wielkopolski, z czeskiej części Górnego Śląska i z województwa opolskiego. Program: 11:00 – 13:00 – zjazd uczestników w grupach 23-osobowych 11.00 – 13.00

Finał Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku

Finał II Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku odbędzie się w Bibliotece Śląskiej w dniu 12 kwietnia 2013 roku. Zadaniem uczestników będzie napisanie testu z wiedzy o Górnym Śląsku oraz prezentacja pracy konkursowej z zakresu geograficznego, historycznego, literackiego lub kulturowego, którą oceni jury złożone z ekspertów. Celem Olimpiady jest przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w zjednoczonej Europie przy równoczesnym trwałym zakorzenieniu w kulturze i tradycji swojego narodu – kulturze bogatej i różnorodnej

Filmoteka Śląskich Portretów Mówionych

Biblioteka Śląska realizuje pilotażowy projekt – Filmoteka Śląskich Portretów Mówionych. W ciągu najbliższych tygodni kolekcja zostanie włączona do zasobów Biblioteki Śląskiej i będzie udostępniana czytelnikom. Celem nagrań przygotowywanych przy współpracy Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej jest utworzenie żywego – atrakcyjnego dla badaczy, historyków, pasjonatów, nauczycieli – przekazu, ukazującego historię regionu oczami jego mieszkańca – uczestnika ważnych wydarzeń, twórcy,