VII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Regionalistów

17 kwietnia 2013 od godz. 11.00 na poziomie 320 Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu odbędzie się VII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Regionalistów organizowane przez Bractwo Oświatowe Związku Górnośląskiego i Śląskie Kuratorium Oświaty. Poza nauczycielami z województwa śląskiego swoje dokonania prezentować będą nauczyciele z Wielkopolski, z czeskiej części Górnego Śląska i z województwa opolskiego.

Program:

11:00 – 13:00 – zjazd uczestników w grupach 23-osobowych

11.00 – 13.00 – zwiedzanie kopalni

13:00 – rozpoczęcie obrad

13.00 – 13.15 – wystąpienia zaproszonych gości

13:15 – 13:45 – wykład wprowadzający: dr Barbara Morcinek (UŚ)

13:45 – 14:15 – koncert Marka Motyki – śląski blues

14:15 – 16:15 – prezentacje: dyr. Marta Kmet` – Czeski Cieszyn, Wiesława Surdyk-Fretsch, Jolanta Krucka – Wielkopolska, dyr. Jolanta Lamm – Opolskie, Iwona – Cieślar Bytom oraz inni prelegenci woj. śląskiego

16:15 – 17:00 – wspólny posiłek

od 16:30 – możliwość wyjazdu na powierzchnię