Month: październik 2012

Język niemiecki w regionie – niewykorzystana szansa?

14 listopada 2012 r. w Katowicach odbędzie się konferencja popularnonaukowa pt: „Język niemiecki w regionie – niewykorzystana szansa?”. Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona – prosimy o wysyłanie zgłoszeń. Zapraszamy do Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy placu Rady Europy 1 (sala audytoryjna Parnassos). Patronatem honorowym konferencję objął Marszałek Województwa Śląskiego.

Aby umożliwić podjęcie rzeczowej dyskusji na temat stanu realizacji dwujęzyczności polsko-niemieckiej w regionie oraz poznać różne punkty widzenia osób działających w tym zakresie, organizowane są konferencje w rejonach Polski zamieszkałych przez mniejszość niemiecką. W 2011 r. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zorganizował konferencje w północnej i południowej części Polski (w Olsztynie i Opolu), które okazały się merytorycznym i frekwencyjnym sukcesem. W tym roku podobne przedsięwzięcie postanowiono zrealizować w Katowicach wspólnie z Instytutem Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej.

Konferencja jest częścią projektu „Dwa to więcej niż jeden – kampania promocyjno-informacyjna poświęcona zaletom dwujęzyczności polsko-niemieckiej”, który Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej realizuje na zlecenie Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Głównym celem jest wzbudzenie dwujęzyczności polsko-niemieckiej w tych częściach Polski, w których mieszka mniejszość niemiecka. Podczas konferencji będzie można wymienić się doświadczeniami z przedstawicielami regionów Polski, w których język niemiecki od wielu lat jest akceptowany. Uczestnicy będą mieli możliwość przedyskutowania, jak rozwiązywać problemy, z którymi boryka się mniejszość niemiecka w Polsce w oświacie; zastanowią się również, czy język niemiecki w regionie jest prawidłowo wykorzystywany – przede wszystkim w edukacji.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy między innymi nauczycieli wywodzących się ze środowisk mniejszości, metodyków, praktyków nauczania języka niemieckiego, przedstawicieli mniejszości niemieckiej oraz przedstawicieli samorządowych.

Kartę potwierdzenia uczestnictwa – https://ibr.bs.katowice.pl/wp-content/uploads/2012/10/Karta-potwierdzenia.doc – prosimy przesłać do 9 listopada br. e-mailem na adres beata.majnusz@haus.pl , faksem (77 402 51 15) bądź na adres Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu (ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole).

Program konferencji

Od szlabanu do mostu. Polsko – niemiecka granica w XX wieku

Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej był współorganizatorem konferencji naukowej „Od szlabanu do mostu. Polsko – niemiecka granica w XX wieku” (Vom Schlagbaum zur Grenze. Die deutsch-polonishe Grenze im. 20. Jahrhundert), która w dniach od 22 do 24 października odbyła się w  mieście Düsseldorf, w Niemczech. W konferencji i panelach dyskusyjnych wzięli udział naukowcy z Polski, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Profesor Ryszard Kaczmarek, Zastępca Dyrektora Biblioteki

Konferencja naukowa w Ljubljanie

Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej wziął udział w konferencji naukowej „Mobilisation into the Wehrmacht in the occupied lands of the Third Reich” (Mobilizacija v  nemško vojsko v okupiranih deželah Tretjega rajha) w Ljubljanie, której organizatorem było tamtejsze Muzeum Historii Najnowszej. Naukowcy ze Słowenii, Czech, Francji, Luksemburgu i Polski od 17 do 19 października dyskutowali na temat dziejów przymusowo zmobilizowanych do Wehrmachtu żołnierzy w krajach anektowanych. Referat  profesora

Dyżury Z-cy Dyrektora Biblioteki Śląskiej ds. Instytutu Badań Regionalnych

Prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek przyjmuje w swoim gabinecie (pokój nr 116, I piętro) w poniedziałki w godzinach 10.00-13.00 oraz w czwartki w godzinach 12.30-15.30. W celu umówienia spotkania w pozostałych terminach, prosimy o kontakt z sekretariatem Instytutu Badań Regionalnych.

Konferencja metodologiczna

W siedzibie Instytutu Badań Regionalnych, 5 listopada o godzinie 9:00, odbędzie się I Konferencja Metodologiczna Podręcznika Edukacji Regionalnej. Uczestnikami będą koordynatorzy projektu oraz członkowie zespołu akademickiego.

Konferencja naukowa w Strasburgu

Od 4 do 6 października Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej uczestniczył w międzynarodowym seminarium naukowym zorganizowanym w Strasburgu przez  Université de Strasbourg, Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme – Alsace (MISHA), Mémorial d’Alsace-Moselle à Schirmeck i Dokumentations – und Informationszentrum (DIZ) w Torgau. Podczas sesji profesor Ryszard Kaczmarek przedstawił referat: Zwangsrekrutierung in Polen.    Program konferencji dostępny jest na stronie: http://histoire.unistra.fr/fileadmin/upload/DUN/sciences_historiques/Actualites/Journees_d_etudes_internationales.pdf

Seminarium naukowe w Berlinie

Seminarium naukowe w placówce Polskiej Akademii Nauk w Berlinie w ramach „Claus Zernack Collegium” Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej był reprezentowany 8 października przez profesora Ryszarda Kaczmarka na konferencji poświęconej dyskusji nad książką „Historia Górnego Śląska”. Spotkanie zorganizowane zostało w siedzibie PAN w Berlinie, w ramach cyklicznych spotkań naukowych, podejmujących tematykę historii Polski. W sesji wzięli udział historycy, politolodzy i dziennikarze z Niemiec.  

Jaworzno Interdyscyplinarnie

Instytut Badań Regionalnych został partnerem konferencji „Jaworzno Interdyscyplinarnie”, która odbędzie się 19 października. Tematyka zogniskowana wokół Jaworzna będzie przedmiotem dyskusji przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. Wieloaspektowość ujęć, zapewniona przez udział reprezentantów nauk humanistycznych i przyrodniczych, wskaże nowe problemy i metody badawcze dla dziejów naszego miasta. Konferencja została podzielona na trzy bloki tematyczne: – Jaworzno w średniowieczu i nowożytności, – Jaworzno w XIX–XX wieku,