Dyżury Z-cy Dyrektora Biblioteki Śląskiej ds. Instytutu Badań Regionalnych

Prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek przyjmuje w swoim gabinecie (pokój nr 116, I piętro) w poniedziałki w godzinach 10.00-13.00 oraz w czwartki w godzinach 12.30-15.30. W celu umówienia spotkania w pozostałych terminach, prosimy o kontakt z sekretariatem Instytutu Badań Regionalnych.