Month: sierpień 2019

Zmarła dr Łucja Staniczek

23 sierpnia zmarła dr Łucja Staniczek – przez wiele lat współpracowała z Instytutem Badań Regionalnych, była inicjatorką konkursu Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku oraz jego główną koordynatorką z ramienia Związku Górnośląskiego. Konkurs, który zapoczątkowała, był jednym z symboli tego, jak ważną rolę w jej życiu odgrywał Górny Śląsk. Dzięki swojemu zaangażowaniu, pasji oraz ogromnemu nakładowi pracy rozpowszechniała wśród młodych ludzi wiedzę o literaturze, kulturze i historii tego

100-lecie powstań śląskich