O nas

Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej został powołany decyzją Sejmiku Śląskiego w 2011 roku. Swoją działalność rozpoczął od końca marca 2012 roku, kiedy jego kierownikiem został prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek, kierownik Zakładu Archiwistyki i Historii Śląska na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. 

Do zadań Instytutu Badań Regionalnych należy:

 • prowadzenie interdyscyplinarnej działalności naukowo-badawczej na potrzeby regionu,
 • przygotowywanie programów i materiałów na potrzeby edukacji regionalnej,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • inicjowanie debat publicznych na temat bieżącej sytuacji społecznej regionu,
 • upowszechnianie wyników badań naukowych,
 • popularyzacja wiedzy o regionie wśród jego mieszkańców,
 • wzmacnianie więzi społecznych na poziomie regionalnym,
 • zwiększenie poziomu uczestnictwa kulturalnego i społecznego mieszkańców regionu,
 • integracja środowiska regionalnych badaczy.

Obecnie Instytutu Badań Regionalnych prowadzi kilka projektów:

 • Encyklopedię Województwa Śląskiego „EWoŚ„,
 • Platformę Edukacji Regionalnej Eduś,
 • Portal GEOHIST (projekt w trakcie realizacji),
 • Portal „Debaty„.

IBR jest organizatorem konferencji naukowych i popularnonaukowych oraz współorganizatorem konkursu „Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku„, a także wydawcą czasopisma „Zaranie Śląskie. Seria Druga” i szeregu publikacji, o których można przeczytać w zakładce „Publikacje„.