Month: marzec 2019

Oni a idea samorządności

27 marca 2019 roku o godzinie 17:00 w Bibliotece Publicznej w Czerwionce-Leszczynach odbędzie się spotkanie z cyklu: „Oni a idea samorządności na Górnym Śląsku w XX wieku”. Pierwsze spotkanie z cyklu poświęconego osobą, które wykazały szczególną aktywność publiczną w krzewieniu i obronie idei samorządności na Górnym Śląsku w XX wieku. Doktor Bogdan Kloch przedstawi sylwetkę Alojzego Pogodzkiego, a Leonard Fulneczek sylwetkę Adolfa Kaschny. Wykład odbędzie się w budynku Biblioteki

Promesy indeksów dla laureatów VIII edycji

Laureaci konkursu Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku mogą zdobyć promesy indeksów Uniwersytetu Ślaskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uniwersytet Śląski uchwałą nr 305 Senatu UŚ z dnia 27 listopada 2018 r. zwolnił laureatów konkursu z postępowania kwalifikacyjnego na studia w latach akademickie 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na następujących kierunkach: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (1) Geografia (3) Geologia (3) Geologia Stosowana (2) Indywidualne Studia Międzyobszarowe (3) Historia (3)

Call for Papers. „Studia Śląskie” 2019, tomy 84-85

Redakcja „Studiów Śląskich” informuje zainteresowanych autorów, że w 2019 r. przygotowuje do druku dwa monograficzne tomy z tematami przewodnimi. Tom 84 będzie nosił podtytuł: Zmagania o Śląsk (1918-1922).  Nawiązuje on do rocznicy stulecia powstań i plebiscytu, jednego z ważniejszych wydarzeń w dziejach regionu w XX w. Skierowany jest on przede wszystkim do historyków, którzy na nowo chcą spojrzeć na ustalenia historiografii, uzupełnić je o nieznane wcześniej ujęcia i wątki oraz przybliżyć nieznane