Category: Numery archiwalne

Dziewiąty numer – Zaranie Śląskie. Seria druga

Rocznik 9 (2023) ISSN 0044-183X Ten numer „Zarania Śląskiego” nawiązuje wprost do koncepcji ogrodu tylko w pierwszym artykule. Jednak cała zawartość rocznika może nasuwać skojarzenia – poprzez różnorodność tematów i dobór rzadziej podejmowanych wątków – właśnie z ogrodami angielskimi. Marcin Cyran, pisząc o ogrodzie przy pszczyńskim pałacu, zwraca uwagę na punkt zwrotny w historii tego miejsca (1832 rok), kiedy to założony jeszcze w stylu francuskim

Ósmy numer – Zaranie Śląskie. Seria druga

Rocznik 8 (2022) ISSN 0044-183X Obecnie różne figury upamiętnienia – naukowa rozprawa, tekst kultury, pomnik czy manifestacja – albo znajdują się w stanie konfrontacji, albo okazują się rezultatem wypracowanego kompromisu. Tegoroczny numer „Zarania Śląskiego” jest zaproszeniem do refleksji nad tymi kwestiami: punktem wyjścia jest 280 rocznica wojen śląskich, w wyniku których znaczna część Śląska została przyłączoną do Prus (studium Arkadiusza Kuzio-Podruckiego), a tematem centralnym –

Siódmy numer – Zaranie Śląskie. Seria druga

Rocznik 7 (2021) ISSN 0044-183X Bohaterem siódmego numeru „Zarania Śląskiego” jest wybitny poeta, pisarz, tłumacz i dziennikarz – Feliks Netz (1939-2015). Na łamach rocznika czytelnik znajdzie zapis dyskusji znawców jego bogatej twórczości. Ponadto zamieszczone są tu relacje z badań archiwalnych poświęconych biografii socjalisty Zygmunta Glücksmanna, kupca Louisa Taterki, ewakuacji archiwum katowickiego gestapo oraz wspomnienie o Antonim Linercie, nauczycielu i organiście z Komorowic. Siódmy numer

Szósty numer – Zaranie Śląskie. Seria druga

Rocznik 6 (2020) ISSN 0044-183X Pandemia koronawirusa sprowokowała badaczy z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego do przestudiowania dziejów wielkich chorób nękających Europę, a w szczególności terytorium dzisiejszego województwa śląskiego od epoki średniowiecznej po wiek XX. Autorzy piszą o czarnej śmierci, która dotarła na terytorium Górnego Śląska i Małopolski Zachodniej już w wiekach średnich, o dżumie w czasie wojny trzydziestoletniej oraz o XIX-wiecznej pladze cholery po obu stronach Brynicy. Najwięcej miejsca poświęcono opisowi

Piąty numer – Zaranie Śląskie. Seria druga

Rocznik 5 (2019) ISSN 0044-183X Korpus tekstów studyjnych zawartych w piątym numerze „Zarania Śląskiego” stanowi pokłosie Międzynarodowej Konferencji Naukowej Poświęconej Ocenie Historycznej Powstań Śląskich i Plebiscytu na Górnym Śląsku zorganizowanej przez Bibliotekę Śląską. Odbyła się ona 19 listopada 2019 roku w Sali Sejmu Śląskiego. Znakomici autorzy analizują stosunek rządów Polski, Niemiec, Czech, Francji do wydarzeń, które miały miejsce w regionie w okresie do 1918

Czwarty numer – Zaranie Śląskie. Seria druga

Rocznik 4 (2018) ISSN 0044-183X Czwarty numer „Zarania Śląskiego. Serii drugiej” wydany jest w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego znajdziemy w nim teksty historyków, którzy zostali zapytani o przebieg i konsekwencje wydarzeń z jesieni 1918 roku, nie tylko na terenie Górnego Śląska, ale także na ziemiach z nim graniczących. Autorzy mieli porównać: źródła kształtowania się polskiego patriotyzmu na przełomie XIX/XX, zakres poparcia społecznego dla idei niepodległościowej, biografie bohaterów

Trzeci numer – Zaranie Śląskie. Seria druga

Rocznik 3 (2017) ISSN 0044-183X Najnowszy numer „Zarania Śląskiego Serii drugiej” ma w znacznej mierze charakter literacki, przybliżając sylwetki pisarzy niemieckojęzycznych związanych miejscem urodzenia bądź twórczą działalnością z Górnym Śląskiem. Przywołana zostaje postać Maxa Ringa, lekarza i publicysty, który swój pisarski talent rozwinął w Berlinie. Jako pisarz dokumentował historię i przemiany współczesnego mu życia kulturalnego w metropolii drugiej połowy dziewiętnastego wieku. Z kolei urodzony w Szarleju

Drugi numer – Zaranie Śląskie. Seria druga

Rocznik 2 (2016) ISSN 0044-183X Oddany do rąk Czytelników drugi numer nowej serii „Zarania Śląskiego” zawiera artykuły najwybitniejszych znawców historii Kościoła katolickiego w Polsce w XX wieku. Zmierzyli się oni z nadal bardzo trudnymi tematami związanymi z działalnością polityczną ks. Prymasa Augusta Hlonda, w tym m.in. z jego wizją Państwa Polskiego i rolą w nim Kościoła katolickiego, oceną pozycji Prymasa w odrodzonej Polsce, stosunku do problemu żydowskiego, zaangażowaniem

Pierwszy numer – Zaranie Śląskie. Seria druga

Rocznik 1 (2015) ISSN 0044-183X Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej wznawia wydawane od 1907 roku „Zaranie Śląskie”. Wypełniając lukę na rynku wydawniczym, interdyscyplinarne czasopismo naukowe pod zmodyfikowanym tytułem „Zaranie Śląskie. Seria Druga” będzie się ukazywało jako półrocznik. Część numerów, o charakterze monograficznym, zostanie poświęcona tematowi przewodniemu, w pozostałych będą gromadzone artykuły naukowe, komunikaty oraz recenzje związane z województwem śląskim, z zakresu nauk humanistycznych