Drugi numer – Zaranie Śląskie. Seria druga

Oddany do rąk Czytelników drugi numer nowej serii „Zarania Śląskiego” zawiera artykuły najwybitniejszych znawców historii Kościoła katolickiego w Polsce w XX wieku. Zmierzyli się oni z nadal bardzo trudnymi tematami związanymi z działalnością polityczną ks. Prymasa Augusta Hlonda, w tym m.in. z jego wizją Państwa Polskiego i rolą w nim Kościoła katolickiego, oceną pozycji Prymasa w odrodzonej Polsce, stosunku do problemu żydowskiego, zaangażowaniem w starania Polski o ustalenie granicy zachodniej Rzeczypospolitej po II wojnie światowej. Tom zawiera także porównanie w godzinie próby Prymasa Hlonda do innych przywódców Kościoła katolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym numerze kontynuujemy druk wykazu książek z wszystkich dyscyplin naukowych, ale poświęconych wyłącznie Śląskowi. Tym razem bibliografia obejmuje rok 2013.