Month: czerwiec 2013

Platforma Edukacji Regionalnej

  Instytut Badań Regionalnych podjął się zadania zintegrowania prac nauczycieli, lokalnych stowarzyszeń i regionalistów. Projekt Eduś dla Uczniów Województwa Śląskiego będzie efektem pracy dwóch zespołów – akademickiego i nauczycielskiego. Całość prac koordynuje dr hab. Maciej Fic, zespołowi akademickiemu przewodzi dr hab, Lech Krzyżanowski, a zespół nauczycielski pracuje pod przewodnictwem dr hab. Adama Hibszera. W zamierzeniu pomysłodawców projekt ma stanowić pomoc dydaktyczną dla nauczycieli różnych

Encyklopedia

Pragniemy stworzyć coś więcej niż tylko zbiór haseł. Encyklopedia Województwa Śląskiego będzie zawierać także materiały źródłowe, które mają służyć zarówno pasjonatom, jak i nauczycielom czy uczniom. Powszechny dostęp do Encyklopedii zapewni publikacja książkowa oraz wersja elektroniczna, dostępna w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Zaletą tej drugiej jest możliwość stałej aktualizacji danych oraz umieszczania zdigitalizowanych materiałów źródłowych. Zachęcamy placówki naukowe, stowarzyszenia, fundacje oraz osoby prywatne do kontaktu z Instytutem

Zgłoszenie na konferencję „Region w państwie – państwo w regionie”

Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Muzeum w Rybniku, Archiwum Państwowe w Katowicach oraz Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Universität Regensburg organizują w dniach 29–30 maja 2014 r. w Katowicach i Rybniku konferencję poświęconą Górnemu Śląskowi oraz miejscu, jakie zajmował w państwach Hohenzollernów i Habsburgów w latach 1742–1918. Główny nacisk zostanie położony na wskazanie podobieństw i różnic między Górnym Śląskiem a innymi obszarami  monarchii