Platforma Edukacji Regionalnej

 

12204493_1102444113114097_563738880_o

Instytut Badań Regionalnych podjął się zadania zintegrowania prac nauczycieli, lokalnych stowarzyszeń i regionalistów. Projekt Eduś dla Uczniów Województwa Śląskiego będzie efektem pracy dwóch zespołów – akademickiego i nauczycielskiego. Całość prac koordynuje dr hab. Maciej Fic, zespołowi akademickiemu przewodzi dr hab, Lech Krzyżanowski, a zespół nauczycielski pracuje pod przewodnictwem dr hab. Adama Hibszera.

W zamierzeniu pomysłodawców projekt ma stanowić pomoc dydaktyczną dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy zechcą uwzględnić tematykę regionalną w pracy dydaktycznej.

Eduś będzie złożony z dwóch części: wspólnej tzw. rdzenia omawiającego tematy ogólne, przeznaczonego dla całego województwa śląskiego, a także z pięciu modułów:

Moduł 1. Górny Śląsk
Moduł 2. Śląsk Cieszyński. Zachodnia Małopolska
Moduł 3. Zagłębie Dąbrowskie i Ziemia Zawierciańska
Moduł 4. Ziemia częstochowska
Moduł 5. Ziemia jaworznicko-chrzanowska

Zaproponowany prze autorów podział na moduły wynikał z konieczności uzgodnienia konsensusu między dyscyplinami przyrodniczymi a społecznymi. Wytworzone tematy mają charakter ogólny, są w zamyśle podstawą do powstawania kolejnych lekcji, tworzonych już przez samych nauczycieli-regionalistów z poszczególnych części województwa. Materiałem uzupełniającym są artykuły z Encyklopedii Województwa Śląskiego.

Tworzenie podręcznika zakończy etap dydaktyzacji treści i obudowy metodycznej. Powszechny i darmowy dostęp do treści zapewni strona internetowa.

Jesienią 2016 roku przeprowadzona zostanie akcja promocyjna projektu, w ramach której wraz z instytucjami współpracującymi oraz miastami partnerskimi zorganizujemy spotkania i szkolenia dla nauczycieli z różnych części województwa.

Osoba kontaktowa:
Anna Kubica
e-mail: Anna.Kubica@bs.katowice.pl
tel. (+48) 32 251 98 51 wew. 304