Month: czerwiec 2019

Geografia i geografowie na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. W 90. rocznicę założenia Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Katowicach

Harmonogram IX edycji

HARMONOGRAM OLIMPIADY WIEDZY O GÓRNYM ŚLĄSKU Edycja IXTemat: Powstania i plebiscyt na Górnym Śląsku. Ludzie – miejsca – zdarzenia Ogłoszenie tematów prac pisemnych na stronie internetowej Olimpiady do 10.06.2019 Zgłoszenie szkół do konkursu (Należy wypełnić i przesłać na adres slaskaolimpiada@gmail.com Formularz IX edycji) 22.09.2019 Podanie przez Komitet Główny literatury do finału olimpiady 15.09.2019 Etap I – eliminacje szkolne – Przygotowanie przez uczestnika pisemnej pracy konkursowej o charakterze badawczym

Temat IX edycji OWoGŚ (rok 2019)

„Powstania i plebiscyt na Górnym Śląsku. Ludzie – miejsca – zdarzenia” Trzy kolejne lata: 2019-2020 i 2021 to okres refleksji nad ważnymi wydarzeniami, które miały miejsce na Górnym Śląsku przed stu laty. To okazja do przyjrzenia się zdarzeniom oraz miejscom w których się działy i ludziom w nich uczestniczącym. Ten ważny okres w historii doprowadził do powrotu części Górnego Śląska do Polski. Warto, aby uczniowie – uczestnicy