Harmonogram IX edycji

HARMONOGRAM OLIMPIADY WIEDZY O GÓRNYM ŚLĄSKU

Edycja IX
Temat: Powstania i plebiscyt na Górnym Śląsku. Ludzie – miejsca – zdarzenia

Ogłoszenie tematów prac pisemnych na stronie internetowej Olimpiady do 10.06.2019
Zgłoszenie szkół do konkursu (Należy wypełnić i przesłać na adres slaskaolimpiada@gmail.com Formularz IX edycji) 22.09.2019
Podanie przez Komitet Główny literatury do finału olimpiady 15.09.2019
Etap I – eliminacje szkolne – Przygotowanie przez uczestnika pisemnej pracy konkursowej o charakterze badawczym 10.06 – 11.11.2019
Ostateczny termin przekazania pracy przez ucznia do komisji szkolnej 12.11.2019
Ocena prac konkursowych przez komisje szkolne zgodnie z kartami oceny opracowanymi przez Komitet Główny (wzór karty oceny pracy będzie dostępny na stronie internetowej OWoGŚ na początku listopada), wyłonienie zwycięzców rekomendowanych do udziału w finale (maksymalnie 3 uczniów z danej szkoły, których prace zostały ocenione na co najmniej 75 punktów  na 100 pkt możliwych do zdobycia) 12–17.11.2019
Ostateczny termin przekazania prac wraz z kartami oceny do Komitetu Głównego forma elektroniczna przesłana na adres slaskaolimpiada@gmail.com (plik PDF i skan wypełnionej karty oceny pracy) wersja papierowa karty oceny powinna dotrzeć do IBR najpóźniej 22.11.2019 18.11.2019
Etap II – weryfikacja prac przez Komitet Główny 19.11.2019 – 29.11.2019
Ogłoszenie listy finalistów na stronie internetowej OWoGŚ 30.11.2019
Przygotowanie do zawodów finałowych (należy pobrać ankietę dostępną na stronie internetowej OWoGŚ, finalista jest zobowiązany do jej wypełnienia oraz przesłania skanu na adres: slaskaolimpiada@gmail.com, (najpóźniej do 6.12.2019) oraz dostarczenia oryginału do Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej ul. Ligonia 7/116, 40-036 Katowice (najpóźniej do 13.11.2019) 1-15.12.2019
Zawody finałowe 16.12.2019