Zgłoszenie na konferencję „Region w państwie – państwo w regionie”

Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Muzeum w Rybniku, Archiwum Państwowe w Katowicach oraz Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Universität Regensburg organizują w dniach 29–30 maja 2014 r. w Katowicach i Rybniku konferencję poświęconą Górnemu Śląskowi oraz miejscu, jakie zajmował w państwach Hohenzollernów i Habsburgów w latach 1742–1918. Główny nacisk zostanie położony na wskazanie podobieństw i różnic między Górnym Śląskiem a innymi obszarami  monarchii Hohenzollernów oraz Habsburgów, a także na wzajemnym wpływie państw i badanego terytorium w aspekcie ich rozwoju politycznego, ekonomicznego, społecznego oraz kulturalnego.

Karta zgłoszeniowa

Registration form

Anmeldeformular
Zgłoszenia referatów na załączonych powyżej kartach prosimy nadsyłać do 31 października 2013 roku na podane poniżej adresy sekretarzy konferencji:

 

dr Barbara Kalinowska-Wójcik
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Instytut Historii
Ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
barbara.kalinowska-wojcik@us.edu.pl
dr Dawid Keller
Muzeum w Rybniku
Rynek 18
44-200 Rybnik
tel. 32 4327466
keller@muzeum.rybnik.pl

 

Szczegółowe informacje oraz zaproszenia:

Zaproszenie

Invitation

Einladung