Od szlabanu do mostu. Polsko – niemiecka granica w XX wieku

Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej był współorganizatorem konferencji naukowej „Od szlabanu do mostu. Polsko – niemiecka granica w XX wieku” (Vom Schlagbaum zur Grenze. Die deutsch-polonishe Grenze im. 20. Jahrhundert), która w dniach od 22 do 24 października odbyła się w  mieście Düsseldorf, w Niemczech.
W konferencji i panelach dyskusyjnych wzięli udział naukowcy z Polski, Niemiec, Francji
i Wielkiej Brytanii.

Profesor Ryszard Kaczmarek, Zastępca Dyrektora Biblioteki Śląskiej ds. Instytutu Badań Regionalnych, wygłosił referat na temat: Stosunki polsko – niemieckie
w okresie narodowego socjalizmu: od paktu o nieagresji do zdobywczej wojny i zagłady
(Das deutsch – polonische Verhältnis zur Zeit des Nationalsozialismus: Vom Nichtangriffspakt zum Eroberungs – Und Vernichtungskreig ).


Program konferencji dostępny jest na stronie: http://www.politische-bildung.nrw.de/veranstaltungen/00656/index.html