Konferencja metodologiczna

W siedzibie Instytutu Badań Regionalnych, 5 listopada o godzinie 9:00, odbędzie się
I Konferencja Metodologiczna Podręcznika Edukacji Regionalnej. Uczestnikami będą koordynatorzy projektu oraz członkowie zespołu akademickiego.