Język niemiecki w regionie – niewykorzystana szansa?

14 listopada 2012 r. w Katowicach odbędzie się konferencja popularnonaukowa pt: „Język niemiecki w regionie – niewykorzystana szansa?”. Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona – prosimy o wysyłanie zgłoszeń. Zapraszamy do Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy placu Rady Europy 1 (sala audytoryjna Parnassos). Patronatem honorowym konferencję objął Marszałek Województwa Śląskiego.

Aby umożliwić podjęcie rzeczowej dyskusji na temat stanu realizacji dwujęzyczności polsko-niemieckiej w regionie oraz poznać różne punkty widzenia osób działających w tym zakresie, organizowane są konferencje w rejonach Polski zamieszkałych przez mniejszość niemiecką. W 2011 r. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zorganizował konferencje w północnej i południowej części Polski (w Olsztynie i Opolu), które okazały się merytorycznym i frekwencyjnym sukcesem. W tym roku podobne przedsięwzięcie postanowiono zrealizować w Katowicach wspólnie z Instytutem Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej.

Konferencja jest częścią projektu „Dwa to więcej niż jeden – kampania promocyjno-informacyjna poświęcona zaletom dwujęzyczności polsko-niemieckiej”, który Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej realizuje na zlecenie Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Głównym celem jest wzbudzenie dwujęzyczności polsko-niemieckiej w tych częściach Polski, w których mieszka mniejszość niemiecka. Podczas konferencji będzie można wymienić się doświadczeniami z przedstawicielami regionów Polski, w których język niemiecki od wielu lat jest akceptowany. Uczestnicy będą mieli możliwość przedyskutowania, jak rozwiązywać problemy, z którymi boryka się mniejszość niemiecka w Polsce w oświacie; zastanowią się również, czy język niemiecki w regionie jest prawidłowo wykorzystywany – przede wszystkim w edukacji.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy między innymi nauczycieli wywodzących się ze środowisk mniejszości, metodyków, praktyków nauczania języka niemieckiego, przedstawicieli mniejszości niemieckiej oraz przedstawicieli samorządowych.

Kartę potwierdzenia uczestnictwa – https://ibr.bs.katowice.pl/wp-content/uploads/2012/10/Karta-potwierdzenia.doc – prosimy przesłać do 9 listopada br. e-mailem na adres beata.majnusz@haus.pl , faksem (77 402 51 15) bądź na adres Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu (ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole).

Program konferencji


Moderacja konferencji: Leszek Jodliński, dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach

11.00–11.15     Inauguracja konferencji

prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek, zastępca dyrektora Biblioteki Śląskiej ds. Instytutu Badań Regionalnych

Bernard Gaida, przewodniczący zarządu Związku Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

11.15–12.00     Dlaczego niemiecki? – czyli jak efektywnie uczyć się i nauczać innych języka niemieckiego jako języka świata, języka sąsiada, języka mniejszości niemieckiej

dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

12.00–12.45     Szkolnictwo mniejszościowe i dwujęzyczne w Polsce – aspekty prawne. Przedstawienie poradnika pt.: „Vademecum. Język niemiecki jako język mniejszości w praktyce”

Waldemar Gaida, wicestarosta powiatu strzeleckiego

12.45–13.15     Dyskusja

13.15–13.30     Przerwa kawowa

13.30–14.00     Dwa języki, podwójna szansa – prezentacja filmu oraz poradnika dla rodziców dzieci dorastających w dwujęzycznych rodzinach, materiałów wykorzystywanych w kampanii społecznej ZNSSK w Polsce oraz DWPN, zachęcającej do polsko-niemieckiej dwujęzyczności

Beata Woźniak, Kierownik Referatu ds. Stosunków Polsko-Niemieckich, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

14.00–15.30 Dyskusja panelowa: Niemiecki jako zaprzepaszczona szansa dla regionu? Stan aktualny, perspektywy języka niemieckiego w regionie

Moderacja: dr hab. Robert Rduch, Zakład Historii Literatury Niemieckiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach  

dr Katarzyna Michalak, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach

dr Tomasz Wicherkiewicz, Pracownia Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami,     Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Joanna Sobotnik, Starszy specjalista ds. programów europejskich, Kuratorium Oświaty  w Katowicach

Bruno Kosak, Prezes Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego

Ewelina Klaka, Przewodnicząca Koła DFK w Pławniowicach

15.30–15.45     Podsumowanie oraz zakończenie konferencji

prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek, Z-ca Dyrektora Biblioteki Śląskiej ds. Instytutu Badań Regionalnych

Beata Wożniak, Kierownik Referatu ds. Stosunków Polsko-Niemieckich, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

 

15.45–16.45 Obiad

 

We wszystkich sprawach związanych z konferencją do dyspozycji pozostają:

Beata Majnusz

tel.: 77 40 25 105, faks: 77 40 25 115, e-mail: beata.majnusz@haus.pl

Magdalena Urbanowicz

tel.: 32 251 98 51 wew. 304, e-mail: magdalena.urbanowicz@bs.katowice.pl

Plakat konferencji: https://ibr.bs.katowice.pl/wp-content/uploads/2012/10/konferencja2012.pdf