Jaworzno Interdyscyplinarnie

Instytut Badań Regionalnych został partnerem konferencji „Jaworzno Interdyscyplinarnie”, która odbędzie się 19 października. Tematyka zogniskowana wokół Jaworzna będzie przedmiotem dyskusji przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. Wieloaspektowość ujęć, zapewniona przez udział reprezentantów nauk humanistycznych
i przyrodniczych, wskaże nowe problemy i metody badawcze dla dziejów naszego miasta.

Konferencja została podzielona na trzy bloki tematyczne:

– Jaworzno w średniowieczu i nowożytności,
– Jaworzno w XIX–XX wieku,
– Muzealnictwo i zabytkoznawstwo.

Ze szczegółowym programem konferencji można się zapoznać na stronie internetowej: http://interdyscyplinarnie.jaworzno.pl/