Finał Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku

Finał II Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku odbędzie się w Bibliotece Śląskiej w dniu 12 kwietnia 2013 roku. Zadaniem uczestników będzie napisanie testu z wiedzy o Górnym Śląsku oraz prezentacja pracy konkursowej z zakresu geograficznego, historycznego, literackiego lub kulturowego, którą oceni jury złożone z ekspertów.

Celem Olimpiady jest przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w zjednoczonej Europie przy równoczesnym trwałym zakorzenieniu w kulturze i tradycji swojego narodu – kulturze bogatej i różnorodnej w swych regionalnych odmianach, wyrobienie poczucia tworzenia nowej historii w oparciu o wartości zakorzenione w kulturze regionu. Wydarzenie współorganizowane jest przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej.