Filmoteka Śląskich Portretów Mówionych

Biblioteka Śląska realizuje pilotażowy projekt – Filmoteka Śląskich Portretów Mówionych. W ciągu najbliższych tygodni kolekcja zostanie włączona do zasobów Biblioteki Śląskiej i będzie udostępniana czytelnikom.

Celem nagrań przygotowywanych przy współpracy Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej jest utworzenie żywego – atrakcyjnego dla badaczy, historyków, pasjonatów, nauczycieli – przekazu, ukazującego historię regionu oczami jego mieszkańca – uczestnika ważnych wydarzeń, twórcy, polityka, sportowca, społecznika, artysty itd. Bohaterami nagrań są osoby, które w swoim życiu wielokrotnie musiały dokonywać ważnych wyborów, wplatających  się w tkankę wielkiej i małej śląskiej historii.

Wszystkim osobom zainteresowanym projektem, stowarzyszeniom i organizacjom, badaczom i pasjonatom lokalnej historii naszego regionu proponujemy współudział w tworzeniu Filmoteki. Na adres filmoteka@bs.katowice.pl można przesyłać do nas propozycje osób, których portrety stałyby się częścią kolekcji FŚPM.

 

Alojzy Lysko (fragment nagrania)