Nowa Fabryka Silesia: Diaspora

Fabryka Silesia

W nowy dziesiątym numerze kwartalnika kulturalnego „Fabryka Silesia” tematem wiodącym jest diaspora górnośląska.

Nowy  numer otwiera wspomnienie redaktora naczelnego Krzysztofa Karwata o Janie F. Lewandowskim, zmarłym w lipcu br. pomysłodawcy i twórcy naszego pisma. Prof. Zbigniew Mikołejko – filozof, religioznawca, eseista – definiuje pojęcia „diaspora”; według niego jest ono synonimem „ludzkiej kondycji”. O przywiązaniu do miejsca, domu, przyjaznego „kawałka ziemi” piszą m.in.: Henryk Waniek, Maria Szmeja i Zbigniew Kadłubek.

Roswitha Schieb – pochodząca z Recklinghausen pisarka i eseistka – ukazuje śląskie ślady w Berlinie od końca XVIII wieku po dzień dzisiejszy. Cornelius Ochman – analityk, specjalista ds. polityki europejskiej, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, w wywiadzie przeprowadzonym przez Bartosza T. Wielińskiego – mówi o tożsamości Ślązaków mieszkających w Niemczech. Prof. Andrzej Gwóźdź pisze o życiu i twórczości Kurta Webera, zaś Marek Kosma Cieśliński przypomina sylwetkę muzyka, kompozytora, autora ok. 200 ścieżek dźwiękowych do filmów (m.in. „Bulwaru zachodzącego słońca”, za którego otrzymał Oscara), urodzonego w Chorzowie – Franza Waxmana.

W szkicach Leszka Jodlińskiego o Horscie Bienku, Angeli Bajorek o Janoschu czy zapiskach Joanny Helander, poczujemy słodko-gorzki smak emigracji. Poza tym prezentujemy min. poezję Adama Zagajewskiego, Juliana Kornhausera i Wolfganga Bittnera, a także nieznaną w Polsce prozę katowiczanina Maksymiliana Czerskiego. „Fabrykę” zamykają felietony Kadłubka, Karwata i Villqista.

Kwartalnik trafi do saloników Empiku, Kolportera i Ruchu 15 października. Jego wydawcą jest Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach. Numer dziesiąty został wydany dzięki dofinansowaniu przez Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej.

 

.