LITERATURA DO TESTU FINAŁOWEGO – IX EDYCJA

GEOGRAFIA

  1. Instytut Badan Regionalnych Biblioteki Śląskiej, Platforma Edukacji Regionalnej „Eduś”, Ze szczytów gór ku nizinom (jednostki fizycznogeograficzne województwa śląskiego).
  2. Instytut Badan Regionalnych Biblioteki Śląskiej, Platforma Edukacji Regionalnej „Eduś”, Subregiony województwa śląskiego.

HISTORIA

  1. Ryszard Kaczmarek, Powstania śląskie 1919-1920-1921, Encyklopedia Województwa Śląskiego, Instytut Badan Regionalnych Biblioteki Śląskiej.
  2. Instytut Badan Regionalnych Biblioteki Śląskiej, Platforma Edukacji Regionalnej „Eduś”, Powstania śląskie.

LITERATURA I DIALEKT ŚLĄSKI

  1. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Bohaterowie, czyli etos powstańca Ślązaka, w: „Wyznanie narodowe Śląska. Teksty literackie i paraliterackie w drukach okresu powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku”, s. 38-45.
  2. Łucja Staniczkowa, „Herosi” i „chachary”, w: Tejże, Portret Górnoślązaka w tekstach literackich i publicystycznych XX-lecia międzywojennego, s.146-155 ( do słów: „…podsycanie nienawiści do Niemców.”).

SZTUKA I DZIEDZICTWO KULTUROWE

  1. Adolf Dygacz, Pieśni śląskich powstań i plebiscytu, [wstęp w:] Adolf Dygacz, Pieśni powstańcze, Katowice 1997, s. 3-9 (całość tekstu wstępu to strony 3-11).
  2. Patryk Oczko, Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta, Tychy 2015, fragmenty dotyczące pomników powstańców śląskich: s. 17-23, s. 54-55 (do słów „… przyjdzie jeszcze powrócić) oraz s. 156 (od słów „Kolejna realizacja…” do słów „…proporcji postaci”) i s. 160- 161 (do słów „…budowy monumentu przedwojennego”).
  3. Maria Lipok-Bierwiaczonek, 100 lat temu w Paprocanach, w Tychach, na Śląsku [tekst wystąpienia na uroczystościach miejskich w Tychach w stulecie I powstania śląskiego]