GEOHIST

Projekt „Śląskiego Słownika Geograficzno-Historycznego GEOHIST” jest realizowany w ramach programu Kultura Cyfrowa finansowanego przez z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt jest realizowany w latach 2017-2019 i zaowocuje stworzeniem bazy danych z podpiętą interaktywną mapą administracyjną, umożliwiającą prezentację danych statystycznych z lat: 1910, 1930, 1950 i 2002.

Podstawowym celem opracowania Śląskiego Słownika Geograficzno-Historycznego jest udostępnianie zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, które pozwolą na prezentację pełnej struktury społecznej ludności, mieszkającej w granicach obecnego województwa śląskiego od 1900 do 2012 roku z podziałem na historyczne i współczesne województwa powiaty, gminy.

Można również wyróżnić cele szczegółowe:

  • Cel popularyzacyjny – scalenie rzadko wykorzystywanych materiałów z zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, udostępnienie po zdigitalizowaniu materiałów z zasobu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej i Archiwum Państwowego w Katowicach, udostępnienie w języku polskim danych niemieckich i rosyjskich. Zgromadzone w bazie dane dzięki aplikacji pozwalającej śledzić w czasie zmiany struktury społecznej i porównywać parametry dla różnych okresów, a także prezentować je poprzez kartodiagramy.
  • Cel naukowy – wyszukiwanie i klasyfikacja przynależności administracyjno-państwowej jednostek terytorialnych (powiatów, miejscowości) w 4 cięciach czasowych XX wieku, należących obecnie do województwa śląskiego. Uzyskanie informacji o strukturze społecznej, demograficznej, narodowościowej, wyznaniowej, politycznej, socjalno-bytowej, gospodarczej, kulturowej mieszkańców jednostek terytorialnych. Aplikacja umożliwi generowanie nowych danych, nie występujących w źródłach poprzez sumowanie i porównywanie danych zawartych w bazie, dla indywidualnych badań naukowych i wykorzystywania przy sporządzaniu ekspertyz naukowych.
  • Cel edukacyjny – wykorzystywanie bazy danych oraz kartodiagramów na potrzeby istniejącego już programu edukacji regionalnej Eduś – nauczyciele i uczniowie, będą mogli sami tworzyć mapy dydaktyczne dla własnej miejscowości w oparciu o dane porównawcze dla całego powiatu i województwa w poszczególnych okresach historycznych.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”