Encyklopedia Województwa Śląskiego „EWoŚ”

Encyklopedia Województwa Śląskiego jest wieloletnim interdyscyplinarnym, naukowym wydawnictwem encyklopedycznym, mającym zbudować pełną, nowoczesną Encyklopedię rozumianą nie tylko jako zbiór haseł przedmiotowych, ale także wybór łatwo dostępnych materiałów źródłowych, głównie z zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Encyklopedia ma spełnić cztery podstawowe cele:

  • poznawczy – opracowanie i udostępnienie stale aktualizowanych danych na temat województwa śląskiego;
  • integracyjny – zintegrowanie środowiska badaczy i działaczy regionalnych z województwa śląskiego;
  • edukacyjny – umożliwienie powszechnego dostęp do informacji naukowej wszystkim mieszkańcom województwa śląskiego;
  • promocyjny – stworzenie jednorodnego źródła informacji o województwie śląskim dla odbiorców na całym świecie.

Projekt jest realizowany przez Instytut Badań Regionalnych od 2012 roku, od 2014 roku co roku publikowany jest jeden tom haseł.

EWOŚ różni się od dotychczas istniejących portali sieciowych tego typu sposobem opracowania haseł. Mają one charakter autorski i podlegają przed edycją ocenie (recenzji naukowej) samodzielnych pracowników naukowych. Chociaż proces recenzyjny znacznie wydłuża czas ich wprowadzania na stronę, to tylko w ten sposób można zapewnić odpowiedni poziom naukowy prezentowanych materiałów.

Każde hasło jest „tagowane”, co pozwala stworzyć sieć powiązań pozwalających przechodzić między zbliżonymi tematycznie hasłami. Hasła podzielone są na kategorie rzeczowe: Historia, Geografia, Wyznania i religie, Socjologia, Politologia, i nowość: Czasopisma (hasła w tej kategorii powiązane są ze Śląska Biblioteką Cyfrową i zawartymi w niej czasopismami oraz mapą czasopism znajdującą się  na stronie ŚBC). Zasób EWOŚ można przeszukiwać dzięki wyszukiwarce, poprzez indeksy: tematyczny, alfabetyczny, autorski lub przez podział na tomy.

Pod względem objętości hasła dzielą się na trzy typy: A czyli 40 tys. znaków, B 20 tys. znaków i C 10 tys. znaków.

Staramy się by każde hasło zawierało materiały źródłowe najczęściej ze Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Ilustracje i zdjęcia w tekście muszą mieć jasną sytuację praw autorskich lub pochodzić z domeny publicznej. Przyjęliśmy założenie że najpierw edytowane są hasła o jak największej ogólności dotyczące obszaru całego województwa śląskiego. Jedynym wyjątkiem są hasła darmowe.

Zachęcamy placówki naukowe, stowarzyszenia, fundacje oraz osoby prywatne do kontaktu z Instytutem Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w sprawie współpracy przy opracowywaniu kolejnych haseł EWOŚ.