Rada Naukowa

  • Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej: Prof. dr hab. Dariusz Rott – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, redaktor naczelny miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk”
  • Prof. zw. dr hab. Andrzej Barczak – profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katedra Ekonometrii
  • Prof. dr hab. Ewa Chojecka – profesor historii sztuki, członek Komitetu Nauk o Sztuce Wydziału Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk
  • Prof. zw. dr hab. Julian Gembalski – profesor Akademii Muzycznej w Katowicach, kierownik Katedry Organów i Klawesynu
  • Prof. UŚ. dr hab. Zbigniew Kadłubek –  profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Katedry Literatury Porównawczej na Wydziale Filologicznym
  • Prof. dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz – profesor Uniwersytetu Opolskiego, Katedra Literatury Romantyzmu
  • Doc. dr hab. Jana Raclavská – profesor Uniwersytetu Ostrawskiego, Katedra Slawistyki i Studiów Języka Polskiego
  • Prof. zw. dr hab. Grażyna Barbara Szewczyk – profesor  Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej
  • Prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz – profesor  Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor Instytutu Socjologii
  • Prof. dr hab. Inż. Marek Gzik – profesor Politechniki Śląskiej, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej