Nowy skład Rady Naukowej Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej

Logo

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 41/88/V/2016 z dnia 19.01.2016 r. odwołał obecny skład Rady Naukowej Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej i powołał nową Radę Naukową w składzie:

 

 

Prof. zw. dr hab. Andrzej Barczak – profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katedra Ekonometrii

Prof. zw. dr hab. Ewa Chojecka – profesor historii sztuki, członek Komitetu Nauk o Sztuce Wydziału Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk

Prof. zw. dr hab. Julian Gembalski – profesor Akademii Muzycznej w Katowicach, kierownik Katedry Organów i Klawesynu

Prof. UŚ. Dr Hab. Zbigniew Kadłubek –  profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Katedry Literatury Porównawczej na Wydziale Filologicznym

Prof. dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz – profesor Uniwersytetu Opolskiego, Katedra Literatury Romantyzmu

Doc. dr hab. Jana Raclavská – profesor Uniwersytetu Ostrawskiego, Katedra Slawistyki i Studiów Języka Polskiego

Prof. dr hab. Dariusz Rott – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, redaktor naczelny miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk”

Prof. zw. dr hab. Grażyna Barbara Szewczyk – profesor Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej

Prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz – profesor  Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor Instytutu Socjologii

Prof. dr hab. Inż. Marek Gzik – profesor Politechniki Śląskiej, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej

Serdecznie dziękujemy Prof. dr hab. Krzysztofowi Bilińskiemu za dotychczasowy udział w Radzie Naukowej.